Søk

41 - 60 av 967 treff
Hvis du noen gang har vært i Rullestadjuvet, glemmer du det aldri. Nå er det reddet fra kraftutbygging, etter iherdig innsats fra Naturvernforbundet og Turistforeningen.
14. desember 2016 - 9:36
Olje- og energiminister Tord Lien opna tysdag Watts Up, landets første fornybarinkubator i Energibygget i Trondheim.
14. desember 2016 - 9:28
For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsningene. NVE ønsker derfor å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser.
14. desember 2016 - 9:14
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
14. desember 2016 - 9:08
Norconsult og Agenda Kaupang står bak en ny, norsk studie som har målt nasjonal, regional og lokal verdiskaping som følge av bygging og drift av vindkraftanlegg. Resultatene viser et mer positivt bilde av ringvirkningene i anleggs- og driftsfasen enn det som har vært vist tidligere.
13. desember 2016 - 9:27
Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, må forskningen gjøre folk og næringsliv i stand til å ta de rette valgene.
13. desember 2016 - 9:22
Nå er resultatene klare fra underveisevalueringen av ENERGIX-programmet som Oxford Research har gjennomført.
13. desember 2016 - 9:13
Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA har inngått intensjonsavtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
13. desember 2016 - 9:03
Utslippene av klimagasser på Stavanger Lufthavn Sola skal halveres innen 2020. Avinor og Lyse ser på hvordan robotklippere og solcelleteknologi kan bidra til å nå målet.
13. desember 2016 - 8:55
Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger. Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.
12. desember 2016 - 9:43
Statnett har søkt NVE om å fornye Sogn transformatorstasjon i Oslo. Sogn transformatorstasjon er gammel og må skiftes ut for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden.
12. desember 2016 - 9:33
Ett av Norges største demonstrasjonsprosjekter for framtidens strømnett er i ferd med å se dagens lys i Stavanger sentrum. 14 av 30 nettstasjoner er bygget om på nattestid mens store deler av byen sover. Nå blir ulike instrumenter for å overvåke og fjernstyre anlegget montert og koblet til.
12. desember 2016 - 9:27
Agder Energi Venture har kjøpt 61,4 % av aksjene i Nordgröön Energi GmbH & Co. KG. Investeringen er viktig for å forberede Agder Energi-konsernet på endringene som skjer i det europeiske energimarkedet.
12. desember 2016 - 9:20
Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. Det viser en fersk undersøkelse fra Energi Norge.
12. desember 2016 - 9:12
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gir grønt lys til en støtteordning som skal få ned forurensingen fra sjøfart i Norge. Ordningen vil gi lavere skattesats på direkte strømtilførsel til fartøyer slik at de kan bruke mindre drivstoff.
9. desember 2016 - 8:52
Det måtte et par Skagerak-gutter uten høydeskrekk til for å fikse årets juletrebelysning på Vealøs-tårnet i Skien.
9. desember 2016 - 8:45
Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.
9. desember 2016 - 8:38
På de timene med høyest forbruk er vi avhengig av å importere kraft fra naboland for å dekke etterspørselen i markedet. Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.
9. desember 2016 - 8:33
Det ble gjort 25 prosent flere strømleverandørskifter blant husholdningene i tredje kvartal 2016 enn i 2015 i samme periode, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Den gjennomsnittlige markedsandelen til den dominerende leverandøren er for første gang under 70 prosent.
9. desember 2016 - 8:26
Nettselskapene står overfor store utfordringer. Ikke minst må forberede seg på å ta i bruk IKT i et betydelig omfang. Myndighetene krever rendyrket monopolvirksomhet, nettet skal driftes mer effektivt og det gis klare føringer om større enheter.
8. desember 2016 - 12:01