Søk

121 - 140 av 967 treff
Slurv med sikkerheten gjør et det bare kan være et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke under arbeid med AUS i lavspenningsnettet. Blant de mange i energibransjen som uttrykker bekymring for dette er REN.
24. november 2016 - 8:31
Nye sikkerhetssystemer som beskytter mot seriefeil i elanlegg kan hindre mange boligbranner. Men de har noen svakheter som bør utbedres.
23. november 2016 - 9:52
Entra og Ruter er vinnerne i LOS Energy Award 2016. Begge har gjennomført omfattende tiltak for å spare energi og viser at det går an å tenke helt nytt i tradisjonelle sektorer som bygg og transport.
23. november 2016 - 9:46
Otera gikk til topps da Skagerak Nett gjorde en grundig evaluering av sine elektroentreprenører. Både HMS, kvalitet, økonomi og leveringspresisjon ble vurdert.
23. november 2016 - 9:39
Den senere tiden har vi hatt flere nyhetssaker hvor ladere har vært i fokus. Det har vært tilfeller av varmgang i både uoriginale og originale mobilladere og mobilbatteri har begynt å brenne.
23. november 2016 - 9:32
Krefter i regjeringspartiene har lenge prøvd å bygge kraftverk i vernede vassdrag. Nå er flomutsatte Opo i Hordaland utpekt som brekkstang. På klassisk vis er saken satt opp til hastebehandling på Stortinget etter anbefaling fra regjeringen om utbygging.
23. november 2016 - 9:21
Hard konkurranse i straummarknaden har dei siste åra pressa prisane ned til kunden sitt beste. Ut frå tilbakemeldingar frå kundar og forbrukartestar viser det seg at ikkje alle tilbod er like informative og tydelege.
22. november 2016 - 8:19
Den gjennomsnittlige bredbåndshastigheten til private husholdninger i Norge har økt med 35 prosent det siste året. Fremdeles er det rogalendinger som har det raskeste bredbåndet.
22. november 2016 - 8:13
ABB-teknologi skal bidra til å integrere fornybar energi fra seks nye vindparker i Midt-Norge i den norske kraftforsyningen.
22. november 2016 - 8:08
NVE ilegger Nordkraft Magasin AS et overtredelsesgebyr på 1 500 000 kroner for brudd på konsesjonsvilkåret om slipp av minstevannføring i Hunddalselven i Narvik kommune i Nordland, og brudd på internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen. Bruddet foregikk i perioden 1982-2014.
22. november 2016 - 8:03
Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine.
22. november 2016 - 7:55
Med det papirløse vannkraftprosjektet Vamma 12, vant Norconsult en internasjonal BIM-pris under AEC Excellence Awards i USA.
21. november 2016 - 9:34
De nordiske systemoperatørene i kraftsystemet har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for automatiske sekundærreserver. Markedet vil være i drift våren 2018.
21. november 2016 - 9:27
Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til revisjon av de to vannkraftlovene fra 1917.
21. november 2016 - 9:20
Per 1. okt 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 17,1 TWh. Av dette er 13,9 TWh bygget i Sverige og 3,2 TWh i Norge.
21. november 2016 - 9:05
Troms Kraft og Jämtkraft har inngått en avtale om å dele opp verdiene i det felles eide selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS.
21. november 2016 - 9:00
Tirsdag denne uken ble Dam Svartavatnet tildelt NNCOLDs hederspris, «DAMKRONA», på NNCOLDs fagseminar. Dammen eies av Bergen kommune og prisen tildeles for fremragende byggekunst ved anlegg i vassdrag . I begrunnelsen trekkes frem at damkonstruksjonen har en spennende utforming som pirrer det visuelle inntrykket.
18. november 2016 - 9:00
Kullprisen doblet seg fra februar til oktober i år, og har fortsatt videre oppover frem til forrige uke.
18. november 2016 - 8:51
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 30,5 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en oppgang på 53 prosent fra 3. kvartal i 2015, som var et kvartal med veldig lave priser.
18. november 2016 - 8:44
OED har gitt Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn.
18. november 2016 - 8:37