Søk

1 - 20 av 65 treff
Nå er det viktig å se opp og frem, og ikke la det som ligger bak tynge seg ned. Det bør være et godt motto for 2018, som ligger blankt og ubrukt foran oss.
31. desember 2017 - 11:39
Energi Teknikk har signert kontrakt med Tussa Energi AS om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Tenneelva kraftverk.
31. desember 2017 - 11:34
NVE gjev Plahtes Eiendommer løyve til bygging av Terråk kraftverk i Bindal kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 29 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1500 husstandar.
31. desember 2017 - 11:28
Sirkulærøkonomi er eit stort moteord no til dags. Nokon tek til orde for at då skal ein gjenvinne alle fraksjonar i avfallet, koste kva det koste vil. Dersom dette skulle bli den rådande politikken, så vil det bli veldig dyrt for dei som betaler renovasjonsavgift og det vil gje auka klimagassutslepp. Eg vil minne om at det viktigaste som vi kan gjere no er å hindre CO2 utslepp til atmosfæren slik at atmosfæren unngår ein ukontrollert og irreversibel oppvarming.
29. desember 2017 - 16:46
Olje og energidepartementet har i desember 2017 godkjent Sira-Kvina sine nye planer for Rafoss kraftverk.
29. desember 2017 - 16:38
Ringeriks-Kraft og Øvre Eiker kommune har inngått en avtale om starte eksklusive forhandlinger om vilkårene for salg av aksjene i Øvre Eiker Energi AS med de tilhørende datterselskaper Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Strøm AS og Øvre Eiker Fibernett AS, til Ringeriks-Kraft.
29. desember 2017 - 16:24
Agder Energi har vedtatt å bygge ny dam Langevatn og rehabilitere den rasutsatte tunnelen mellom Langevatn og Nåvatn i Åseral. Prosjektet vil øke produksjonen av fornybar energi tilsvarende strømforbruket til 2100 husstander.
28. desember 2017 - 12:36
Statoil har leverte bud for å delta i havvindkonkurransen Hollandse Kust område I&II, et opptil 760 MW stort prosjekt i den nederlandske delen av Nordsjøen. Dette er den første havvindkonkurransen i verden uten bruk av subsidier.
28. desember 2017 - 12:31
Blir det satt ny forbruksrekord av strøm denne julen? Det er et spørsmål som alltid er relevant på denne tiden av året. Et kjent høydepunkt er mellom kl. 15.00 og 18.00 juleaften. Da er det full middagsfres i landets komfyrer fra Nordkapp til Lindesnes.
22. desember 2017 - 9:22
Syv av ti kraftselskaper har opplevd IKT-angrep, men uten at selve kraftforsyningen er blitt rammet. Det viser en fersk NVE-rapport. Næringen tar den økende trusselen på største alvor.
22. desember 2017 - 9:16
Nettleien vil ikke øke i 2018. – Dette er en gladmelding til våre kunder, sier nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft.
22. desember 2017 - 9:00
Lofotkraft tar nye løft for forsyningssikkerheten i 2018. Totalt er det vedtatt investeringer i konsernet for i underkant av 244 millioner kroner. For de ulike selskapene i konsernet fordeler rammen seg som følger:
22. desember 2017 - 8:50
EL og IT Forbundet har utarbeidet et notat om ACER og hva det har å si for energipolitikken i Norge.
21. desember 2017 - 9:46
En ny tynningsmetode langs kraftgatene skal gi sterkere skog og færre linjebrudd. Det vil komme både kundene og samfunnet til gode i form av færre strømbrudd og lavere kostnader.
21. desember 2017 - 9:38
Sunnfjord Energi har vedtatt å bygge Jølstra Kraftverk. Konsesjon for prosjektet ble gitt 21. juni i år. Kraftverket skal i et middels år produsere drøyt 200 GWh.
21. desember 2017 - 9:32
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.
21. desember 2017 - 9:29
Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en reduksjon fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018.
20. desember 2017 - 10:10
Oljefunnet på Ekofisk-feltet i 1969 forvandlet Norge til en internasjonalt viktig energinasjon. Men lenge før oljen begynte å strømme opp av Nordsjøen, ble den norske økonomien drevet av en annen type energi: vannkraft.
20. desember 2017 - 10:03
Halmen som blir igjen på åkeren etter en vanlig norsk kornhøst kan dekke energibehovet til over 100 000 husstander. Bare en liten andel utnyttes i dag.
20. desember 2017 - 9:53
NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler kraftnettet mer effektivt.
20. desember 2017 - 9:46