Søk

121 - 140 av 1070 treff
Det foreslås i statsbudsjettet for 2018 omfattende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2019. LVK krever at det nedsettes et lovutvalg, slik vi ba om allerede i 2015.
14. november 2017 - 9:49
Det kunne vært tatt fra en science fiction-film, men er like virkelig som den kaldklare Kragerø-lufta: mandag tok Connected Drone, et dronesystem med kunstig intelligens, av fra en avsidesliggende parkeringsplass ved Telemark-byen.
14. november 2017 - 9:41
NVE har handsama ein søknad frå Sunnhordland Kraftlag (SKL) om løyve til å byggje og drive Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune, Hordaland. NVE rår OED til å gje konsesjon.
13. november 2017 - 9:50
Glitre Energi har etablert et nytt og innovativt datterselskap som har fått navnet Oss. Selskapet er en start-up – et software- og teknologiselskap i energibransjen.
13. november 2017 - 9:45
- Fra nyttår kan vi risikere litt bingo i konsesjonsbehandlingen av mikro- og minikraftverk, sier organisasjonsrådgiver Terje Engvik i Småkraftforeninga. Da overtar nemlig kommunene det fulle ansvaret for behandlingen.
13. november 2017 - 9:37
NVE vil innføre strengere krav mot kraftselskapene i beredskapsforskriften. Spesielt vil kravene til IKT-sikkerhet bli tilstrammet.
13. november 2017 - 9:29
I går gikk denne nettavisen i svart. Det tok flere timer før den igjen var tilgjengelig for leserne. Denne type hendelser må vi belage oss på flere av.
10. november 2017 - 9:49
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt et felles faglig innspill til beslutningsprosessene knyttet til realisering av neste generasjon nødnett.
10. november 2017 - 9:37
Igår ble det klart at Kongsberg blir den første byen hvor Telenor skal teste 5G-teknologi. Selvkjørende busser, droner, nødkommunikasjon og eHelse er noen av bruksområdene som kan bli aktuelt å teste.
10. november 2017 - 9:27
Rammene er i ferd med å legges for hvordan det norske vindkraft-kartet skal se ut fremover – et arbeid hvor blant annet nett, reindrift og forsvarsinstallasjoner skal nøstes sammen. Men viktigst er at det faktisk blåser i områdene som pekes ut i planen.
10. november 2017 - 9:19
Denne uken forhandles det om klimaspørsmål i FN og EU. Den tyske regjeringen har heller ikke kommet til enighet. Utfallene i de tre forhandlingene kan sammen ha store konsekvenser for energiprisene i Europa de kommende årene.
9. november 2017 - 13:25
GE Renewable Energy skal sammen med Green Investment Group bygge en vindpark i Markbygden i Sverige med samlet effekt på 650 megawatt.
9. november 2017 - 13:19
Andelen elektriske biler i Sverige har økt betydelig det siste året og utgjør nå 6,6 prosent av bilparken, mot 3,7 prosent i oktober i fjor.
9. november 2017 - 13:12
Norsk Elektrisk Komité (NEK) har gjennomført en høring om hvordan sanntidsdata fra smarte strømmålere kan gjøres tilgjengelig for forbrukere. Energi Norge er positiv til at kundene får tilgang, men støtter ikke den foreslåtte løsningen hvor nettselskapene får ansvar for kryptering av data inne i boligen.
9. november 2017 - 13:10
Den første av i alt seks elbusser som skal testes i Oslo, er under klargjøring. Ruter står bak prøveprosjektet for å samle erfaringer med elektrisk bussdrift før en større satsing på batteridrevne busser.
9. november 2017 - 13:04
Stranda Energi AS og Mørenett AS har signert intensjonsavtale med mål om å slå saman nettverksemdene i dei to selskapa, og samle dette i Mørenett.
9. november 2017 - 12:59
–Vi snakker nå om digital transformasjon, der vi ser på hvordan kundeprosessen blir mer smidig, verdikjeden mer effektiv og hvordan vi kan se langt inn i fremtiden. For å få det til, må toppledelsen i selskapene være nysgjerrig og godt orientert, sier Hege Skryseth i Kongsberg Digital.
8. november 2017 - 9:48
Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs heleide datterselskap Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftkontrakt med det svenske vindkraftselskapet Markbygden Ett AB, for årlig fast leveranse av 1,65 TWh i perioden fra begynnelsen av 2021 til slutten av 2039.
8. november 2017 - 9:42
Når Media City Bergen offisielt åpnes denne uken, er det med en svært miljøvennlig og effektiv teknologi for kjøling. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.
8. november 2017 - 9:31
For 25 år siden sørget Energiloven for store omveltninger i kraftsektoren. To av lovens ektefødte barn er statsforetaket Statnett og det som var verdens første åpne kraftmarked på tvers av landegrenser.
8. november 2017 - 9:24