Søk

1 - 20 av 888 treff
Vår fremste utfordring i 2019; hvordan sette denne nettavisen på sporet av en økonomisk bærbar utvikling? I flere år har vi forsøkt å finne svaret uten at vi har klart å knekke koden. Trøsten får være at det er mange som sliter med det samme.
31. desember 2018 - 8:59
Clemens Kraftverk AS, eit selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert ein avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune.
28. desember 2018 - 13:10
Haugaland Kraft AS går inn på eiersiden i Sustainable Energy norsk katapult-senter.
28. desember 2018 - 13:02
Ringerikskraft Entreprenør kjøper 66 prosent av Laje Entreprenør fra Eidsiva Energi. Avtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2019.
28. desember 2018 - 12:58
Tyske strømkunder betaler dyrt for norske opprinnelsesgarantier på strøm, slik at de med god samvittighet kan lade elbilen på tysk kullkraft. Samtidig lader hundretusenvis av norske elbileiere bilen sin med ren, fornybar, norsk vannkraft.
27. desember 2018 - 7:58
OED har fastsatt konsesjonskraftprisen for 2019 til 10,99 øre/kWh. Det vil gi om lag 2,5 milliarder kroner til kommuner og fylker som er vertskap for vannkraftverk.
27. desember 2018 - 7:53
Stadig flere energiselskaper engasjerer seg i markedssegmentet for velferdsteknologi. Samfunnet strekker seg mot en større grad av mekanisert og digitalisert omsorg.
21. desember 2018 - 10:02
For å bedre klimaavtrykket i selskapets produksjon ønsker verdens største steinullprodusent ROCKWOOL Group å gjøre sin fabrikk i Moss til et globalt foregangsanlegg. Enova støtter pilotprosjektet med 101,5 millioner kroner.
21. desember 2018 - 9:56
I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør. NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.
21. desember 2018 - 9:48
Helgeland Kraft har kjøpt alle aksjer i morselskapet til Storuman Energi som selger strøm til privatmarkedet i Sverige.
21. desember 2018 - 9:41
Fra årsskiftet forsvinner den øvre grensen for hva forsikrings- og pensjonsforetak kan eie i infrastrukturprosjekter. Det vil gi lettere tilgang på kapital til nødvendige investeringer i strømnettet.
21. desember 2018 - 9:32
Statnett har mottatt informasjon om grove brudd på lønns- og arbeidsbetingelsene hos en underleverandør til ABB på et av Statnetts prosjekter. ABB har påtatt seg ansvaret for å rydde opp i forholdene og har anmeldt forholdene til politiet.
20. desember 2018 - 11:37
Langs hele vårt langstrakte land går det kabler og rør på kryss og tvers, usynlig for de fleste, men høyst viktige for at alt skal fungere. Der nede, under fotavtrykkene dine finnes fargerikt og nøye planlagt system – har du lært deg fargespråket?
20. desember 2018 - 9:31
NVE har vedtatt flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre.
20. desember 2018 - 9:20
Digitalisering av kraftsektoren pågår, og dette bidrar til å effektivisere måten vi jobber på og gjør oss mere kostnadseffektive. Statnett øker nå takten og velger å samarbeide tett med Cognite.
20. desember 2018 - 9:13
BKK har vunnet kontrakt med Hordaland fylkeskommune om etablering og drift av hurtigladetjenester for drosjer på Flesland og Bystasjonen i Bergen.
19. desember 2018 - 8:43
Mens fyllingsgraden i vannkraftmagasinene går opp, er strømprisene på vei ned – i alle fall på kort sikt. Prisene har falt kraftig de siste to ukene.
19. desember 2018 - 8:38
NVE ba i november om innspill fra nettselskapene på rammevilkår som påvirker kostnadene deres. Vi har mottatt 29 innspill fra selskaper og bransjeorganisasjoner.
19. desember 2018 - 8:34
Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.
18. desember 2018 - 9:18
Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.
18. desember 2018 - 9:12

Sider