Søk

1 - 20 av 109 treff
Høy strømpris ga inntektsvekst og store utbytter for kraftbransjen i fjor.
31. august 2019 - 13:38
TrønderEnergi-konsernet fikk et resultat etter skatt på 870 millioner første halvår 2019 mot 283 millioner første halvår 2018.
30. august 2019 - 16:51
Eidsiva Energi fikk et resultat etter skatt i første halvår 2019 på 421 millioner kroner. Det gir en resultatvekst på 322 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018.
30. august 2019 - 16:36
BKKs konsernresultat andre kvartal ble 716 millioner kroner, 615 millioner høyere enn for samme periode i fjor.
30. august 2019 - 16:27
Resultatet på 275 millioner kroner i første halvår 2019 er et av de beste noen gang i Sogn og Fjordane Energi (SFE).
30. august 2019 - 13:19
Skagerak Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 1 561 millioner kroner. Tilsvarende for 2018 var 744 millioner kroner.
30. august 2019 - 12:10
Ringerikskraft-konsernet gikk ut av første halvår med et resultat før skatt på 37 millioner kroner, mot tilsvarende 67 millioner kroner i samme periode i 2018.
30. august 2019 - 11:16
I første halvår oppnådde Akershus Energi et resultat på 113 millioner kroner etter skatt. Dette er 23 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2018.
30. august 2019 - 10:44
Glitre Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 48,9 millioner kroner, mot 56,2 millioner kroner samme periode i 2018.
30. august 2019 - 9:26
Statnett hevet torsdag kontrakten med Jacobsen Elektro på Skillemoen transformatorstasjon utenfor Alta.
29. august 2019 - 17:12
I første halvår oppnådde Tafjord et resultat etter skatt på 81 millioner kroner, fem millioner kroner mindre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
29. august 2019 - 15:14
Lyse-konsernet passerte halvårsskiftet med et resultat etter skatt på 541 millioner kroner. Tilsvarende for 2018 var 474 millioner kroner.
29. august 2019 - 14:23
Tidligere Europa-direktør i Statnett og styreleder i Entso-E, Bente Hagem, er utpekt til nasjonal ekspert i EU-kommisjonen fra 1. oktober 2019.
29. august 2019 - 10:15
I en kåring blant landets mest innovative virksomheter plasserer Agder Energi-konsernet seg på tredjeplass.
29. august 2019 - 9:53
Statnett foreslår direktejording uten gjennomgående jord for å hindre at Sørnettet driftes i strid med forskriften. Lofotkraft advarer mot «ingeniørtabbe», og Statnett trekker seg fra samarbeidet.
28. august 2019 - 23:49
Sunnfjord Energi gikk ut av første halvår 2019 med et resultat etter skatt på 72 millioner kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 er dette en tilbakegang på seks millioner kroner.
28. august 2019 - 17:24
Hafslund E-CO konsernet gikk ut av første halvår med et overskudd etter skatt på 1 632 millioner kroner. Dette er en økning på 759 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.
28. august 2019 - 15:16
Ved Steinkjer bygges 20 fremtidsrettede leiligheter med energi fra bergvarme, solceller og smarte batterier.
28. august 2019 - 12:46
Statnett har inngått en femårig samarbeidsavtale med NTNU om støtte til et professorat innen datasikkerhet.
28. august 2019 - 11:20
IndustriEl ber om gjennomgående tariff for kraftkrevende industri, men får ikke gehør hos Statnett.
28. august 2019 - 10:58

Sider