Søk

2721 - 2740 av 3427 treff
7 av 11 søknader om konsesjon for småkraft er avslått etter sommeren. – Vårt inntrykk er at nåløyet i NVE er blitt mindre, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
20. oktober 2016 - 8:54
Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
20. oktober 2016 - 8:50
Posten og Bring blir Nordens første transportør som tar i bruk store elektriske varebiler. Bilene skal frakte varer til bedrifter i Oslo sentrum.
19. oktober 2016 - 10:01
Økende strømproduksjon fra vind og solceller kan utfordre nettkapasiteten og gjøre fleksibilitet etterspurt i kraftmarkedet. Energi Norge har fått utarbeidet en rapport om hvordan slik fleksibilitet kan involveres i markedet.
19. oktober 2016 - 9:47
Styret i Hurum Energiverk har fattet et enstemmig vedtak med følgende innstilling til generalforsamlingen: «Generalforsamlingen i Hurum Energiverk AS vedtar at nettvirksomheten i Hurum Energiverk AS skilles ut som et eget datterselskap (Hurum Nett AS) som eies 100 % av Hurum Energiverk AS med virkning fra 1. januar 2017.
19. oktober 2016 - 9:38
Staten øker grunnrenteskatten for å kompensere skattebortfallet som følge av redusert selskapsskatt. Konsekvensen er reduserte inntekter til vertskommunene.
19. oktober 2016 - 9:30
EL og IT Forbundet og Fagforbundet har tatt ut 37 nye energibedrifter med til sammen 387 ansatte ved det fjerde uttaket i streiken.
19. oktober 2016 - 9:23
Regjeringen samler mer ansvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.
18. oktober 2016 - 9:25
I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 TWh, noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer.
18. oktober 2016 - 9:17
Samarbeidsavtalen mellom Norge og Romania ble underskrevet i Bucuresti 13. oktober, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 502,5 millioner euro til 12 samarbeidsprogrammer. Ett av programområdene er fornybar energi, og dette programmet alene beløper seg til mer enn 60 millioner euro.
18. oktober 2016 - 9:07
I dag åpnes vannkraftverket Nedre Røssåga i Nordland etter en omfattende rehabilitering og utvidelse. Kraftverket er nå et av Norges største og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år, som tilsvarer 1,6 prosent av Norges totale produksjon.
18. oktober 2016 - 8:59
Rejlers knoppskyter på Sørlandet og starter ny avdeling innen el-prosjektering for byggebransjen.
17. oktober 2016 - 10:40
En av Eidsivas ansatte ble fredag hardt skadet i en fallulykke på Braskereidfoss kraftverk.
17. oktober 2016 - 9:45
Det er et paradoks at regjeringen øker beskatningen av en av Norges viktigste framtidsnæringer.
17. oktober 2016 - 9:41
En ny rapport viser at støtteordninger, som er ment som hjelp for mer fornybar produksjon, er i ferd med å undergrave klimaomstillingen i Europa.
17. oktober 2016 - 9:27
ENERGIX-programmet mottok om lag like mange søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter som i fjor. Den tilsvarende utlysningen i 2015 mottok 70 søknader.
17. oktober 2016 - 9:23
Småkraftforeninga forlater før nyttår sitt kontor hos Norskog på Lilleaker i Oslo og flytter inn i sentrum, i grei lobbyavstand fra Stortinget og departementene.
14. oktober 2016 - 14:25
Utviklingen av EUs energiunion går raskt framover, og det kan være vanskelig å henge med i svingene. Her er en oppdatert rapport fra den norske EU-delegasjonen i Brussel, skrevet av Gaute Erichsen (energi), Sofie Vold (energi) og Stine Svarva (klima).
14. oktober 2016 - 9:57
Statkraft har inngått avtale med Rockwool om leveranse av 7,5 GWh. Overskuddsvarme fra Rockwools fabrikker i Trondheim og Moss skal benyttes i fjernvarmenettet i de to byene.
14. oktober 2016 - 9:51
Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året.
14. oktober 2016 - 9:45