Søk

2941 - 2960 av 3427 treff
Det er ingen grunn til å vente. Meld på deltagere til NM for energimontørlærlinger i 2017 nå. Erfaring viser at pågangen er stor, og det er viktig å ha godt med tid til å kvalifisere seg.
25. august 2016 - 9:43
21. september åpner det nyetablerte smartgridlaboratoriet i Trondheim. Med dette får landet topp moderne faciliteter til å teste ny og fremtidsrettet energiteknologi.
25. august 2016 - 9:32
La utbyggere av nye kraftverk konkurrere på pris, bygg ut strømkabler til utlandet snarest og sett en internasjonal pris på CO2-utslipp, skriver lederen for energifeltet i DnB, Berit Henriksen, i en kronikk.
25. august 2016 - 9:24
Som kjent skinner ikke sola hver dag når du er på fjelltur, men vinden uteblir neppe. Med en sammenleggbar vindturbin som festes på ryggsekken, kan du sikre deg strøm til å lade mobilen.
25. august 2016 - 9:17
Sweco har vunnet kontrakter på tre tekniske rammeavtaler utlyst av Statnett, hvor selskapet estimerer den potensielle verdien på kontraktene til å være 150 – 200 MNOK over en to års periode.
24. august 2016 - 9:52
Ras og tekniske utfordringer har forsinket Bjørnstokk- og Leiråa kraftverk i Tosenprosjektet. Dette fremgår av et nyhetsbrev fra Helgeland Kraft.
24. august 2016 - 9:43
– Når NVE nå blir bedt om å se på en ny tariffmodell der større deler av nettinntektene blir igjen i regionalnettet, er man et steg nærmer en rettferdig fordeling av kostnadene, sier Tormod Stene, leder for nettariffutvalget i Defo og KS Bedrift.
24. august 2016 - 9:33
Barnehage- og skuleborn i Smolyan sør i Bulgaria kan sjå fram til ein meir komfortabel kvardag. Med Enøk-senteret i Tussa Kraft som prosjektpartnar går kommunen over frå kol til flisforbrenning for å varme opp fleire bygg. Gevinsten er høgare temperatur innandørs, betre inneklima og meir miljøvennleg oppvarming.
23. august 2016 - 10:41
Siemens har i samarbeid med Bellona, Elektroforeningen og Nelfo gjennomført en mulighetsstudie for landstrøm i norske havner.
23. august 2016 - 10:33
Skal du steke eller koke noe på hytta? Da trenger du ennå ved eller gass. Men oppladbar stekeovnsvarme kan snart bli tilgjengelig i alle hytter og hjem.
23. august 2016 - 10:25
Når «alle» skal ha elbil, induksjonstopp, direktevarmer for vann og solceller på taket av sine svært energieffektive hus – vil det også skje noe med etterspørsel etter både kraft- og nettjenester.
22. august 2016 - 10:14
1. september er det sluttbefaring for BKKs utbygging i Øystesevassdraget. Prosjektet vil gi 40 GWh fornybar energi uten behov for nye kraftverk, magasin eller kraftledninger.
22. august 2016 - 10:05
I løpet av høsten settes Skagerak Netts avanserte måle- og styringssystem (AMS) i drift. I 2017 gires det opp til masseutrulling av nye og smarte strømmålere hos alle kunder.
22. august 2016 - 9:58
Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. Avtalen er en av de første om grensekryssende støtte til fornybar energi, bortsett fra det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater.
22. august 2016 - 9:36
EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romania, Slovakia og Polen.
22. august 2016 - 9:29
Vann- og vindkraftverk som til sammen vil produsere 4,7 TWh fornybar strøm i året var under bygging i Norge ved utgangen av andre kvartal. For første gang siden elsertifikatordningen ble innført i 2012, bygges det nå mer vindkraft i Norge enn i Sverige.
19. august 2016 - 10:15
Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) tok det første spadetaket da Statnett torsdag markerte byggestart for den nye kraftledningen mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark. Med investeringer på mellom fire og seks milliarder kroner er prosjektet et av de største i Nord-Norge noen gang.
19. august 2016 - 9:14
Tesla ruller ut sitt nettverk for superladere i raskt tempo og åpner om kort tid 20 ladestasjoner ved E 6 nordgående på Nebbenes, like sør for Eidsvoll. Det blir størst i verden sammen med Teslas anlegg i Fremont i California, der Tesla-bilene produseres og administrasjonen ligger.
19. august 2016 - 9:05
Lyse-konsernet hadde et driftsresultat første halvår på 1 290 millioner kroner, en økning på 420 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.
19. august 2016 - 8:56
Mens alle snakker om det grønne skiftet støver mange TWh med fornybare konsesjoner ned i skuffer og skap.
19. august 2016 - 8:51