Søk

3121 - 3140 av 3427 treff
Elhub blir lansert senere i 2017 enn opprinnelig planlagt. Beslutningen tas etter at det finske selskapet eSettOy mandag varslet en forsinkelse i løsningen for nordisk balanseavregning (NBS). Ny dato for lansering av Elhub vil bli publisert i august 2016.
10. juni 2016 - 12:00
Det er økende aktivitet i den norske fornybarbransjen. Flere vann- og vindkraftverk som vil kunne få elsertifikater, er under bygging eller detaljplanlegging. For at aktørene enklere skal kunne følge utviklingen fram mot elsertifikatmålet, publiserer NVE nå mer detaljert statusinformasjon i den offentlige konsesjonsdatabasen.
10. juni 2016 - 11:54
Smartgridlaben på NTNU er i ferd med å bli bestykket med nødvendig utstyr. 21. september skal laboratoriet åpnes, sammen med den nye smartgrid-FME-en.
10. juni 2016 - 10:46
Det er mulig med effektkjøring av vannkraftverk og samtidig opprettholde livet i vassdraget, selv om det medfører raske endringer i vannføring og vannstand.
9. juni 2016 - 12:23
Mandag signerte Norge en erklæring om samarbeid med andre nordsjøland innen offshore vindkraft. Målet er å bidra til kostnadseffektiv utvikling av vindkraft i Nordsjøen.
9. juni 2016 - 10:27
200 byer i verden har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippet av klimagasser. Dersom det settes kraft bak satsingen, som berører 439 millioner mennesker, er det et viktig skritt på veien for å håndtere utfordringene i den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris før jul.
9. juni 2016 - 9:04
På årets Eliade, som i forrige uke ble avviklet med 320 utstillere i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, gjorde solcelle-teknologi mye av seg. Sett i internasjonalt perspektiv utgjør sol imidlertid fortsatt et beskjedent innslag i fornybar-miksen her i landet.
9. juni 2016 - 8:52
Det kunne ha vært verre, men det kunne selvfølgelig også ha vært bedre. Det er Øyvind Lernes, daglig leder i Energi Teknikk, som på denne måten karakteriserer temperaturen i småkraftmarkedet for tiden.
9. juni 2016 - 8:45
Så mange politikere i Modalen er involvert i småkraft, at formannskapet ikke hadde nok habile representanter til å uttale seg om åtte planlagte småkraftverk i kommunen.
9. juni 2016 - 8:34
Bendik Solum Whist (33) får ansvaret for å tilrettelegge fornybarnæringens dialog med politiske myndigheter. Solum Whist kommer fra Klima- og miljødepartementet hvor han har fulgt europeisk og norsk energipolitikk tett de siste årene.
8. juni 2016 - 8:57
For over 15 år siden var Eilif Amundsen med på oppstarten av Distriktenes Energiforening. Nå takker han for seg, og ser fortsatt et stort behov for organisasjonen.
8. juni 2016 - 8:51
Med stadig økende myndighetskrav om energieffektivisering ligger det store muligheter i bransjesamarbeid om å finne gode løsninger som imøtekommer kundenes energieffektiviseringsbehov. Elektroskandia og Schneider Electric kan vise til flere gode eksempler på hvordan man sammen kan skape muligheter. De oppfordrer til økt samarbeid mellom leverandør, grossist og installatør.
8. juni 2016 - 8:44
Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper alle aksjene i selskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk.
8. juni 2016 - 8:38
Otera sikret seg kontrakt på nærmere 70 MNOK, og skal ha ansvar for alt av elektroteknisk arbeid når Granfosstunnelen i Oslo nå gjennomgår omfattende rehabilitering.
7. juni 2016 - 14:27
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) besluttet ved årsskiftet å sette i gang et felles prosjekt som skal beskrive utfordringsbildet for elsikkerhet på kort, mellomlang og lang sikt.
7. juni 2016 - 10:39
I debattene om det grønne skiftet er det en synder som ofte glemmes. Vi snakker for lite om bygg, mener Grete Aspelund, adm.direktør i Sweco.
7. juni 2016 - 10:16
Fornybarsatsingen er nasjonal, men lokale nettkunder og kraftutbyggere blir sittende med regningen for tilkobling til nettet. Kraftfylka og Småkraftforeninga har sendt et felles innspill til Miljø- og energikomiteen på Stortinget som kan gjøre noe med dette. Anledningen er behandlingen av Energimeldingen.
7. juni 2016 - 9:54
Østfold Fylkeskommune og fylkets 18 kommuner velger LOS Energy som ny strømleverandør og energipartner. Avtalen har en årlig verdi på vel 60 millioner kroner, og løper over to år med mulighet for ytterligere fire års forlengelse. Et sentralt punkt i den nye avtalen er ambisjonen om å jobbe ut konkrete løsninger for å spare miljø, energi og kostnader.
7. juni 2016 - 9:24
NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.
6. juni 2016 - 19:04
Nettsjef i Dalane Energi, Håvard Tamburstuen (40), er ansatt som ny administrerende direktør i Lyse Elnett. Tamburstuen har vært nettsjef siden 2009 og har hatt ansvar for plan, utbygging og drift av strømnettet i Dalane Energi sitt område.
6. juni 2016 - 18:56