Søk

41 - 60 av 3346 treff
Hadde sikkerhet vært prioritet nummer én, hadde ikke skadetallene i kraftbransjen vært så høye som de er, ifølge Helgeland Kraft-sjef Eivind Mikalsen.
14. mai 2019 - 20:12
Frøya kommune ber departementet omgjøre Fylkesmannens vedtak og stoppe vindparken.
14. mai 2019 - 17:38
Regjeringen har lovet en nasjonal støtteordning for lading i borettslag og sameier. Heller ikke i revidert nasjonalbudsjett er det satt av penger til å rulle den ut.
14. mai 2019 - 15:52
Eidsiva Nett har gjennomført en digital opprydning på 84 000 strømmaster og hevet kvaliteten på kartene sine på centimeternivå. Det kan bidra til å redde liv.
14. mai 2019 - 13:22
Lofotkraft oppnådde i 2018 et resultat etter skatt på 88,1 millioner kroner, mot 61,5 millioner kroner i 2017.
14. mai 2019 - 13:16
Det danske systemansvarlige nettselskapet Energinet inngått en avtale med Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Statnett om å bli deleier i eSett Oy.
14. mai 2019 - 13:07
Antall skadde i kraftbransjen per million arbeidstimer ble lavere i fjor enn året før, men tallet for lærlingene er fremdeles høyt.
14. mai 2019 - 10:16
I 2017 var planen at demoanlegget for biodiesel på Tofte skulle stå klart i 2019. Nå varsler Statkraft oppstart først i begynnelsen av 2021.
14. mai 2019 - 9:25
Motstanderne av Frøya vindpark møtte opp og protesterte da TrønderEnergi satte opp gjerde for å forberede byggearbeidene.
13. mai 2019 - 14:26
Eftas overvåkingsorgan Esa har stilt spørsmål til Norge for å sikre at konsesjonssystemet for vannkraft ikke diskriminerer utlendinger.
13. mai 2019 - 13:14
Utbygging av Matre vindkraftverk skal gi 10 til 12 årsverk lokalt, og 17 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til kommunen.
13. mai 2019 - 12:06
Potensialet for utvidelse og opprusting av vannkraft er 6 TWh, men kun en tidel av dette kommer fra opprusting.
13. mai 2019 - 10:47
22 steder i landet deltok rundt 4400 mennesker på støttemarsjer mot vindkraft i regi av Den Norske Turistforening (DNT) søndag.
13. mai 2019 - 8:55
Rødt vil stanse all bygging av vindparker på land med mer enn to vindmøller.
13. mai 2019 - 1:10
ABB vinner storordre for overføring av havvind fra havvindprosjektet DolWin5 i Nordsjøen.
11. mai 2019 - 11:10
I en ny studie anslår NVE at strømforbruket her i landet kan øke fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Dersom dette er en treffsikker vurdering, hvordan ligger det an for å komme dit?
10. mai 2019 - 12:14
Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller. TrønderEnergi starter bygging så raskt som mulig, men utelukker ikke erstatningskrav.
10. mai 2019 - 11:46
Statkraft-sjefen ønsker en samlet plan for vindkraft, og mener det hadde vært en fordel om den nasjonale vindkraft-rammen hadde kommet før.
10. mai 2019 - 10:53
I første kvartal 2019 ble driftsinntektene i Eidsiva 1 229 millioner kroner. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.
10. mai 2019 - 9:50
Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger et batteri på 6 MW i sin vindpark Viinamäki i Finland.
10. mai 2019 - 8:43