Søk

4341 - 4360 av 4714 treff
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nære og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og fare for brann i boligen din.
6. juli 2016 - 9:38
Trondheimsbaserte Powel AS skal levere programvare for planlegging av vannkraftproduksjon til Dagachhu Hydro Power Corporation Ltd (DHPC) i det lille kongedømmet Bhutan øst i Himalayafjellene.
6. juli 2016 - 9:33
OneCo Elektro AS sikret seg en kontrakt med Kultur og Idrettsbygg Oslo KF for elektro og tele delen knyttet til byggingen av det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo.
5. juli 2016 - 10:34
Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt den egenutviklede vindparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.
5. juli 2016 - 10:25
Sognekraft kjøper Steinsvik kraftverk i Volda saman med Sunnhordland Kraftlag (SKL). Frå før eig Sognekraft og SKL fem kraftverk i Sunnfjord og Nordfjord.
5. juli 2016 - 10:18
Skagerak Nett ønsker å spare kundene for tid og penger ved å være tidlig ute med informasjon om gjeldende avstandskrav i forbindelse med bygging i nærheten av luftlinjer.
4. juli 2016 - 8:53
Thorhild Widvey er valgt som ny styreleder i Statkraft. Halvor Stenstadvold er valgt som ny nestleder. Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna blir nye styremedlemmer.
4. juli 2016 - 8:42
Klima- og miljødepartementet godkjente fredag regionale vannforvaltningsplaner i tråd med EUs vanndirektiv. Planene har fått mindre omfang enn Energi Norge fryktet, men kan fortsatt gi store konsekvenser for kraftproduksjon.
4. juli 2016 - 8:35
Google kjøper 12 år med fornybar energi i en avtale inngått med BlackRock, Zephyr og Norsk Vind Energi for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi.
1. juli 2016 - 11:47
Britenes beslutning om å forlate EU kom overraskende på de fleste.
1. juli 2016 - 10:05
1. juli flyttes ansvaret for energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg fra NVE til Enova. NVE vil fortsatt ha ansvaret for å føre tilsyn med om reglene for energimerking av bygninger følges.
1. juli 2016 - 9:59
I en dom fra Gulating Lagmannsrett av 28. juni 2016 får Statnett medhold i at eiendomsskattevedtakene fra tre kommuner er ugyldige. Retten gir Statnett medhold i at metoden for verdifastsettelse som er benyttet ikke er riktig.
1. juli 2016 - 9:53
Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene.
30. juni 2016 - 7:27
Bedriftsforsamlingen i Eidsiva vedtok i går at selskapet skal gå i sluttforhandlinger med to andre selskaper for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.
30. juni 2016 - 7:19
Sira-Kvina kraftselskap DA har tildelt Voith Hydro Norge AS hovedkontrakt om oppgradering av kontrollanleggene i Tonstad og Solhom kraftstasjon, med Tjørhom kraftverk som opsjon. Alle kraftverkene ligger i Vest Agder fylke.
30. juni 2016 - 7:10
Enova gir til sammen 5 millioner kroner til konseptutredninger av nyskapende energiløsninger som skal brukes i områdeutvikling i ulike deler av landet. Støtten går til prosjekter i Oslo, Bergen, Sola og Tromsø, og skal øke sjansen for at innovative løsninger blir tatt i bruk.
29. juni 2016 - 10:47
Statkraft har besluttet å rehabilitere Nore I kraftverk, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget fremover. Planer for nytt Nore 1 kraftverk legges bort.
29. juni 2016 - 10:38
Troms Kraft AS (Troms Kraft) og Ymber AS (Ymber) har inngått avtale om at Ymber kjøper Troms Kraft Produksjons eierandel i Kvænangen Kraftverk. Eierandelen er på 48,2 %, og avtalen innebærer at Ymber betaler MNOK 370 for aksjeposten.
29. juni 2016 - 10:28
ABBs nye sentrale inverter PVS980 øker mengden innkommende solenergi til en enkelt inverter med hele 40 prosent.
28. juni 2016 - 10:25
Statnetts styre har besluttet oppstart av utbygging ny 420 kV ledning og nye stasjoner fra Balsfjord til Skaidi. Samlede investeringer vil utgjøre 4 - 6 milliarder kroner.
28. juni 2016 - 10:16