Søk

4361 - 4380 av 4714 treff
Fra oktober vil Eidsiva Energi være operativ med et nyetablert og konkurranseutsatt entreprenørselskap. Laje Entreprenør vil i oppstartfasen omfatte rundt 50 ansatte.
28. juni 2016 - 10:09
To personer mistet livet i arbeidsulykker på Statnetts utbyggingsprosjekter i april og mai. Nå foreligger granskningsrapporter fra begge ulykkene.
27. juni 2016 - 14:53
Energi Norge har gitt nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft med konkrete forslag for å styrke konkurransekraften til fornybarnæringen. Næringen er inne i en spennende, men krevende periode, og trenger gode tiltak.
27. juni 2016 - 10:09
Den europeiske nettutviklingsplanen 2016 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendige, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
27. juni 2016 - 10:01
Med en ordrereserve på pluss to milliarder har selskapet OneCo i løpet av få år bygget seg opp til å bli en betydelig aktør i markedet for multidisipline entreprenørtjenester. Hovedtyngden av oppdrag ligger innen samfunnskritisk teknisk infrastruktur innenfor Elkraft og Telecom.
27. juni 2016 - 9:52
Norsk Transformator AS har har kjøpt 100% av aksjene i Magtech AS. Oppkjøpet er i tråd med selskapets langsiktige strategi om å bli en ledende virksomhet innen fordelingstransformatorer i Skandinavia.
25. juni 2016 - 11:36
Fra i dag av går denne nettavisen på sparebluss, og det er stopp på de ukentlige nyhetsbrevene til begynnelsen av august. Livet er i slumrende feriemodus, og det bærer strømmen av nyheter fra energibransjen preg av.
24. juni 2016 - 10:05
PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.
24. juni 2016 - 8:46
Innovasjon Norge har besluttet at en ny norsk næringsklynge for solenergi får innvilget støtte.
24. juni 2016 - 8:37
I juni starter byggingen av ny 132 kV linje fra Kleppstad til Fygle. Dette er første etappe i prosjektet med å oppgradere hele linja mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Når prosjektet er ferdigstilt vil dette bidra til enda tryggere strømforsyning i hele Lofoten.
24. juni 2016 - 8:28
En nesten fraværende kultur for innovasjon i norske nettselskaper er til hinder for en nødvendig utvikling av nettet. Inntektsrammereguleringen og en fragmentert eierskapsstruktur er to av de viktigste årsakene.
23. juni 2016 - 12:01
«På grunn av forsterkning av det elektriske linjenettet ut mot Hitra og Frøya, blir samtlige abonnenter på øyene berørt av strømstansen. Utkoblinga skjer natt til lørdag 25. juni mellom kl. 00:00 og 03:00. Vi gjør oppmerksom på at innkobling kan inntre før annonsert tidspunkt»
23. juni 2016 - 10:57
Eierne av Sauland kraftverk AS har besluttet å utsette et vedtak om utbygging. Lave kraftpriser, økt skattebelastning og lavere produksjonsgrunnlag enn forutsatt er de viktigste årsakene til utsettelsen.
23. juni 2016 - 8:30
Statkraft Ventures GmbH skal investere i DEPsys, et selskap som utvikler Smart Grid-nettløsninger. Statkraft Ventures ledet en serie A finansieringsrunde der VNT Management og One Creation deltok. Det nyetablerte sveitsiske selskapet hentet inn til sammen ca. 3 millioner CHF (ca. 2,8 millioner EUR) i denne runden.
23. juni 2016 - 8:24
Energi Norge har lenge jobbet for at Faglig råd for elektro skal utarbeidet en ny læreplan for energioperatører, og det vil ikke lenger være tvil om at energioperatøren kan jobbe selvstendig på produksjonsanleggenes lav- og høyspenningsanlegg.
23. juni 2016 - 8:18
Hydrogen til transportbruk er ingen umoden teknologi. Den er klar til å introduseres på markedet, skriver Småkraftforeninga med flere i et felles innspill til Energimeldingen.
23. juni 2016 - 8:13
Schneider Electric spår ny bølge av digitalisering med IOT ( Internet of things). Mer fornøyde kunder, grønnere miljø og nye inntektskilder kan bli resultatet.
22. juni 2016 - 10:02
Konseptet gamification eller spillifisering ble først brukt tidlig på 2000-tallet for å beskrive prosesser hvor man bruker elementer og mekanismer fra videospill i helt andre sammenhenger. Målene med spillifisering er kort fortalt å øke brukernes engasjement. Med økt engasjement kan man oppnå bedre resultater, for eksempel i forhold til bredere datagrunnlag og økt datakvalitet.
22. juni 2016 - 9:53
OneCo Technologies AS i Bergen har vunnet rammeavtalen for oppdrag i distribusjonsnettet på Askøy med Norgesnett.
22. juni 2016 - 9:45
Hafslund Varme AS har inngått avtale med Ferd Energi AS om å overta alle aksjene i selskapet. Eksisterende avtaler om fornybar varmeleveranse i Tiedemannsbyen i Oslo overdras fra Ferd Energi til Hafslund Varme.
21. juni 2016 - 9:45