Søk

4401 - 4420 av 4714 treff
Olje- og energidepartementet foreslår at ordningen med opprinnelsesgaranti for fornybar strøm blir avviklet. 23 representanter for fornybar energi har gått sammen om et opprop for å hindre at dette blir vedtatt. Lyse er en av dem.
14. juni 2016 - 9:06
De aller fleste bommer fullstendig når de skal tippe hvor dyrt det er å lade mobilen, viser en undersøkelse utført for Statnett.
14. juni 2016 - 9:03
Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2016, som ble delt ut på Norsk Energis 100-årsjubileumsfeiring i forrige uke, gikk til Hafslund Varme AS.
14. juni 2016 - 9:00
Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling om energimeldingen, med en lang rekke forslag og merknader. Energi Norge er tilfreds med hovedpunktene i innstillingen og avklaringer av energipolitikken som bidrar til at mer fornybar energi kan tas i bruk.
13. juni 2016 - 19:04
Tre typer motivasjon får folk til å installere solcellepaneler på eget hus: Enten er de veldig teknologiinteresserte, veldig engasjert i grønn energi eller de vil starte bedrift innen solenergi.
13. juni 2016 - 7:56
I 15 år har Eilif Amundsen vært styreleder i Defo (Distriktenes Energiforening). På det nylig gjennomførte landsmøtet takket han for seg. Det fortjener en kommentar.
10. juni 2016 - 12:11
I 2019 skal alle husholdninger ha installert smarte strømmålere. Da blir smart strømbruk i større grad belønnet med lavere strømregning.
10. juni 2016 - 12:06
Elhub blir lansert senere i 2017 enn opprinnelig planlagt. Beslutningen tas etter at det finske selskapet eSettOy mandag varslet en forsinkelse i løsningen for nordisk balanseavregning (NBS). Ny dato for lansering av Elhub vil bli publisert i august 2016.
10. juni 2016 - 12:00
Det er økende aktivitet i den norske fornybarbransjen. Flere vann- og vindkraftverk som vil kunne få elsertifikater, er under bygging eller detaljplanlegging. For at aktørene enklere skal kunne følge utviklingen fram mot elsertifikatmålet, publiserer NVE nå mer detaljert statusinformasjon i den offentlige konsesjonsdatabasen.
10. juni 2016 - 11:54
Smartgridlaben på NTNU er i ferd med å bli bestykket med nødvendig utstyr. 21. september skal laboratoriet åpnes, sammen med den nye smartgrid-FME-en.
10. juni 2016 - 10:46
Det er mulig med effektkjøring av vannkraftverk og samtidig opprettholde livet i vassdraget, selv om det medfører raske endringer i vannføring og vannstand.
9. juni 2016 - 12:23
Mandag signerte Norge en erklæring om samarbeid med andre nordsjøland innen offshore vindkraft. Målet er å bidra til kostnadseffektiv utvikling av vindkraft i Nordsjøen.
9. juni 2016 - 10:27
200 byer i verden har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippet av klimagasser. Dersom det settes kraft bak satsingen, som berører 439 millioner mennesker, er det et viktig skritt på veien for å håndtere utfordringene i den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris før jul.
9. juni 2016 - 9:04
På årets Eliade, som i forrige uke ble avviklet med 320 utstillere i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, gjorde solcelle-teknologi mye av seg. Sett i internasjonalt perspektiv utgjør sol imidlertid fortsatt et beskjedent innslag i fornybar-miksen her i landet.
9. juni 2016 - 8:52
Det kunne ha vært verre, men det kunne selvfølgelig også ha vært bedre. Det er Øyvind Lernes, daglig leder i Energi Teknikk, som på denne måten karakteriserer temperaturen i småkraftmarkedet for tiden.
9. juni 2016 - 8:45
Så mange politikere i Modalen er involvert i småkraft, at formannskapet ikke hadde nok habile representanter til å uttale seg om åtte planlagte småkraftverk i kommunen.
9. juni 2016 - 8:34
Bendik Solum Whist (33) får ansvaret for å tilrettelegge fornybarnæringens dialog med politiske myndigheter. Solum Whist kommer fra Klima- og miljødepartementet hvor han har fulgt europeisk og norsk energipolitikk tett de siste årene.
8. juni 2016 - 8:57
For over 15 år siden var Eilif Amundsen med på oppstarten av Distriktenes Energiforening. Nå takker han for seg, og ser fortsatt et stort behov for organisasjonen.
8. juni 2016 - 8:51
Med stadig økende myndighetskrav om energieffektivisering ligger det store muligheter i bransjesamarbeid om å finne gode løsninger som imøtekommer kundenes energieffektiviseringsbehov. Elektroskandia og Schneider Electric kan vise til flere gode eksempler på hvordan man sammen kan skape muligheter. De oppfordrer til økt samarbeid mellom leverandør, grossist og installatør.
8. juni 2016 - 8:44
Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper alle aksjene i selskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk.
8. juni 2016 - 8:38