Søk

4421 - 4440 av 4714 treff
Otera sikret seg kontrakt på nærmere 70 MNOK, og skal ha ansvar for alt av elektroteknisk arbeid når Granfosstunnelen i Oslo nå gjennomgår omfattende rehabilitering.
7. juni 2016 - 14:27
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) besluttet ved årsskiftet å sette i gang et felles prosjekt som skal beskrive utfordringsbildet for elsikkerhet på kort, mellomlang og lang sikt.
7. juni 2016 - 10:39
I debattene om det grønne skiftet er det en synder som ofte glemmes. Vi snakker for lite om bygg, mener Grete Aspelund, adm.direktør i Sweco.
7. juni 2016 - 10:16
Fornybarsatsingen er nasjonal, men lokale nettkunder og kraftutbyggere blir sittende med regningen for tilkobling til nettet. Kraftfylka og Småkraftforeninga har sendt et felles innspill til Miljø- og energikomiteen på Stortinget som kan gjøre noe med dette. Anledningen er behandlingen av Energimeldingen.
7. juni 2016 - 9:54
Østfold Fylkeskommune og fylkets 18 kommuner velger LOS Energy som ny strømleverandør og energipartner. Avtalen har en årlig verdi på vel 60 millioner kroner, og løper over to år med mulighet for ytterligere fire års forlengelse. Et sentralt punkt i den nye avtalen er ambisjonen om å jobbe ut konkrete løsninger for å spare miljø, energi og kostnader.
7. juni 2016 - 9:24
NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.
6. juni 2016 - 19:04
Nettsjef i Dalane Energi, Håvard Tamburstuen (40), er ansatt som ny administrerende direktør i Lyse Elnett. Tamburstuen har vært nettsjef siden 2009 og har hatt ansvar for plan, utbygging og drift av strømnettet i Dalane Energi sitt område.
6. juni 2016 - 18:56
Norge går sammen med 19 andre land og EU om å doble bevilgningene til forskning og utvikling av miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. Fra 2021 vil de samlede offentlige investeringene fra disse landene utgjøre 250 milliarder kroner årlig.
6. juni 2016 - 18:48
Lanseringen av nordisk balanseavregning er forsinket og prosjektet tar sikte på en ny lanseringsdato i første kvartal 2017.
6. juni 2016 - 18:43
I løpet av et lite tiår har musikk, film og tv- og bankbransjen forandret seg til det ugjenkjennelige. Digital disrupsjon har gjort CD-er og DVD-er overflødige og i bankene oppbevarer man ikke lenger kontanter. Av mange blir nå energibransjen tippet som den neste store sektoren til å gå gjennom slike enorme forandringer.
3. juni 2016 - 9:24
Kesko kjøper Onninen. – Dette vil styrke begge enhetenes konkurransekraft, sier den norske sjefen for Onninen, Endre Espeseth.
3. juni 2016 - 9:20
Sveriges folkevalgte forhandler nå om fremtidens kraftmarked. Det har versert spekulasjoner om tidlig nedstengning av landets kjernekraftanlegg, som kan skape store ubalanser i det nordiske kraftmarkedet.
3. juni 2016 - 9:15
Framtidens kontrakter skal vinnes med mer energieffektive skip. Det mener Knutsen OAS Shipping, som nå innfører Enova-støttet energiledelse om bord i ett av sine gasstankskip.
3. juni 2016 - 9:11
Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.
2. juni 2016 - 12:39
En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.
2. juni 2016 - 11:58
Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.
2. juni 2016 - 11:56
Folket har talt: Satsing på fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og vannkraft er den mest populære energikilden. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert i går.
2. juni 2016 - 10:03
I går åpnet vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. De to nye parkene omfatter 123 vindturbiner som vil produsere ca 1,1 TWh årlig.
2. juni 2016 - 10:00
NVE vil gi klarere føringer for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Nettleien bør stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smart måte, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig.
2. juni 2016 - 9:55
Vi er meget skuffet over antall besøkende fra energibransjen. Tilbakemeldingene fra utstillere i Energihallen på årets Eliade, som i disse dager arrangeres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, er temmelig entydige.
2. juni 2016 - 9:52