Søk

4441 - 4460 av 4714 treff
Første planrunde i gjennomføringen av vanndirektivet er under avslutning. Det er brukt store ressurser på gjennomføringen uten at dette har gitt en ønsket merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles.
1. juni 2016 - 9:00
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,7 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 8,3 prosent fra 1. kvartal i 2015. Økt forbruksavgift på elektrisk kraft gjorde at total strømpris for husholdningene var tilnærmet uendret i samme periode.
1. juni 2016 - 8:56
ABB demonstrerer en helt ny, app-overvåket inverter med integrert energilager for hjemmeprodusert solenergi for første gang på Eliaden, som i disse dager pågår i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm.
1. juni 2016 - 8:53
Et nytt nasjonalt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen vannkraft skal etableres. Norges Forskningsråd har tildelt finansiering til senteret. Statkraft er en av flere sentrale industripartnere som står bak forskningssamarbeidet.
31. mai 2016 - 8:14
Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 170 millioner kroner til innovasjonsprosjekter, og ønsker flere prosjekter som er rettet mot mer effektiv energibruk i industrien. Prosjektene skal bidra positivt til bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft.
31. mai 2016 - 8:08
- Med 320 utstillere, et utstillingsareal på mer enn 11 000 m2, 2 100 forhåndsregisterte besøkende, åpningsseminar om det grønne skiftet, Norges smarteste industribedrift, utdeling av Automatiseringsprisen, #Smartere, kompetansepåfyll i ti seminarrom og full fart på tre åpne scener i tre dager ønsker vi elektrofagfolk fra hele landet velkommen til årets arrangement, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.
31. mai 2016 - 8:05
Smartere nett og nye forbruksmønstre stiller nye krav til bedriftene som sørger for nett og kraft til forbrukerne lokalt. Nytt medlem i Smartgridsentret KS Bedrift Energi vil gjerne høste erfaringer med smartgrid og nye teknologier.
30. mai 2016 - 10:12
Partene er ikke kommet til enighet om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiselskaper.
30. mai 2016 - 10:08
NVE-direktør Per Sanderud var klar i sin tale til over 200 ansatte i energibransjen som var samlet på Sola sist uke. – Energiberedskap blir bare mer og mer viktig fordi samfunnet er så avhengig av strøm. Strømnettet er sårbart for vær og vind. Norge har god beredskap, men vi er ikke europamestre, sa Sanderud.
30. mai 2016 - 10:05
Siden 4.mai har Statnett holdt Nettpartner i «karantene». Nå er den delvis opphevet. Arbeidet kan gjenopptas på fire kontrakter. Dialog om avvikling av ytterligere to pågår. Måten denne saken er behandlet på er ikke lett for utenforstående å forstå.
27. mai 2016 - 16:26
Statnett gir Nettpartner grønt lys for å gjenoppta arbeidet på fire kontrakter. Samtidig ønsker Statnett å avvikle de to kontraktene selskapet har med prosjektene Namsos-Nedre Røssåga og Balsfjord-Skaidi, og Statnett og Nettpartner er i dialog om disse kontraktene.
27. mai 2016 - 14:37
Strålende sol, taler, musikk og stolte ordførere, skolefolk og elever var en fin ramme da Norges første undervisningskraftverk åpnet torsdag 26. mai.
27. mai 2016 - 9:55
Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er valgt til styreleder i Energi Norge. Han vil samle kraftnæringen og gi den en enda tydeligere stemme utad.
27. mai 2016 - 9:51
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et fall i 2017. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang for olje- og gassvirksomhet og industri.
27. mai 2016 - 9:47
Åtte vinnere av FME-tildelingene er klare. Vannkraft og smartgrid får sitt forskningsenter for miljøvennlig energi. Det gjør ikke vindkraften.
26. mai 2016 - 11:29
Eieren av bladet Volt, Tor Bergersen, slipper så vidt konkurskarantene etter at utgiverselskapet Publitek Technology AS gikk konkurs i fjor høst. Kreditorene taper 750.000 kroner. Bostyret har mistanke om en rekke straffbare forhold.
26. mai 2016 - 11:03
I snitt opplevde hver strømkunde 2,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2,9 timer.
26. mai 2016 - 9:50
Nexans samarbeider med Siemens om å levere 220 kv sjø- og landkabler som skal koble vindparken til kraftnettet i Nord-Skottland.
26. mai 2016 - 9:46
Energiveteran Atle Wahl er frustrert over tilstanden i energibransjen. Han mener at mange energiselskaper, med Statnett i front, byråkratiserer seg bort fra fremtidsrettet utvikling.
26. mai 2016 - 9:42
I 2015 økteproduksjonen av fornybar elektrisitet i Tyskland til 194 billioner KWh. Av landets samlede elproduksjon utgjør det fornybare innslaget nå 31 prosent.
25. mai 2016 - 9:24