Søk

4461 - 4480 av 4714 treff
Trær som faller på kraftledninger er en vanlig årsak til korte og lange avbrudd av strøm. Nå skal en ny veileder fra NVE forbedre forsyningssikkerheten og miljøet.
25. mai 2016 - 9:21
Lyse og Verisure signerte torsdag i forrige uke en omfattende samarbeidsavtale. Avtalen inkluderer at Verisure overtar Lyses alarmkunder i Rogaland. – Med dette styrker vi vår satsing på smarte hjem betydelig, sier konserndirektør Toril Nag fra Lyse.
25. mai 2016 - 9:17
Tussa Installasjon er i dag ei av dei største lærlingbedriftene i Møre og Romsdal innan elektrofaget, og har til saman 21 lærlingar under opplæring.
24. mai 2016 - 9:21
Sognekraft har i statsråd fått konsesjon til Feios kraftverk, som ferdig utbygd får ein kraftproduksjon på om lag 92 GWh.
24. mai 2016 - 9:16
Utslippene av klimagasser økte med 1,5 % i 2015. - Dette er et svik mot framtidens generasjoner sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.
24. mai 2016 - 9:12
Tom Baade-Mathiesen er av RIFs generalforsamling valgt som ny styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
23. mai 2016 - 8:01
Bredbånd over kobberkabler (xDSL) er ikke lenger det mest utbredte bredbåndet blant privatkunder i Norge. Fjorårets rekordhøye vekst i antall abonnementer gjorde fiber til den største aksessteknologien.
23. mai 2016 - 7:57
Det totale energiforbruket innenlands utgjorde 213 TWh i 2015. Det er 1,5 prosent mer enn året før som var et uvanlig varmt år. Stadig mer fornybar energi kombinert med nedgang i samlet energiforbruk bidro til at Norge i 2014 oppfylte de internasjonale kravene i fornybardirektivet med god margin.
23. mai 2016 - 7:54
I går ble Braskereidfoss kraftverk 2 i Våler kommune offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien.
20. mai 2016 - 10:16
Per 1. april 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 15,5 TWh. Av dette er 13,1 TWh bygget i Sverige og 2,4 TWh i Norge.
20. mai 2016 - 10:16
Energimarkedene er og har historisk vært tett knyttet sammen. Spesielt i perioder med få eller ingen nyheter vil en råvare kunne påvirke en annen i prissetting i de finansielle markedene.
20. mai 2016 - 10:16
Den siste måneden har LOS Energy jaktet på Sørlandets smarteste strømbruker. Nå har fagjuryen kåret de nominerte til Sørlandets Energipris 2016.
20. mai 2016 - 10:16
Energi Norge sendte torsdag 19. mai sine detaljerte innspill til energimeldingen til Stortinget. Sentralt står endringer i skattesystemet for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, samt mer konkret politikk for å ta kraften i bruk.
20. mai 2016 - 10:15
EL og IT Forbundet og Energi Norge er enige om et moderat og ansvarlig tariffoppgjør for 2016.
20. mai 2016 - 10:15
Det er først og fremst vilkårene for beredskapsvakt i Hafslund, og flere andre nettselskaper, som vi har synspunkter på. Noen av disse ordningene har for mye frivillighet og for lite forpliktelse.
19. mai 2016 - 12:01
Norsk Polarinstitutt skal teste solenergianlegg på forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Dersom anlegget tåler klimaet, kan det halvere kostnadene i forhold til konvensjonelle dieselaggregat.
19. mai 2016 - 11:48
Småkraftforeninga mener Energimeldingen underslår verdiskapingen i småkraftnæringen. – Tord Lien snakker ned småkraften. Han er oljebransjens talsmann, sier daglig leder Knut Olav Tveit.
19. mai 2016 - 8:11
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjev Hafslund Nett løyve til å bygge ein om lag 28 kilometer lang kraftleidning frå Hasle transformatostasjon i Sarpsborg via Råde til Halmstad transformatorstasjon i Rygge.
19. mai 2016 - 8:10
Storfjord Kraft AS har søkt om konsesjon for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. Det er søkt om konsesjon for to småkraftverk (Paras og Rovvejok), tre overføringer (Govda, Viessogas og Poikkiharjut II) og ett elvekraftverk (Stordalen). Nå har styret i Storfjord Kraft AS besluttet å trekke søknadene på ubestemt tid, og beslutningen er meddelt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).
19. mai 2016 - 8:06
Lave strømpriser gjør at bedrifter satser for lite på strømsparing og energieffektivisering, sier Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy. Han mener at det er millioner å spare selv om prisene er lave.
19. mai 2016 - 8:02