Søk

4481 - 4500 av 4714 treff
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.
19. mai 2016 - 7:59
I en ny undersøkelse mener energibransjen selv at de har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har betydelig forbedringspotensialet.
18. mai 2016 - 9:19
Sikkerhetsklimaet i norske kraftselskaper oppleves som bedre enn snittet i tilsvarende virksomheter i Norden. Det viser en ny undersøkelse blant 4000 ledere og ansatte i Energi Norges medlemsbedrifter.
18. mai 2016 - 9:16
Dette er uvirkelig! Det sier produksjonssjef i Helgeland Kraft Torkil Nersund og faglig leder i Stein Hamre arkitekter, Lars Sjøvold, etter utdelingen av en internasjonal arkitektpris for kraftverket Øvre Forsland.
18. mai 2016 - 9:13
Fjernvarmeforbruket økte med 8 prosent fra året før til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. Selv om 2015 var 1,8 grader varmere enn normalen, har utbygging av fjernvarmenettet bidratt til økt forbruk. Fjernvarmenettet var i 2015 dobbelt så langt som i 2008.
18. mai 2016 - 9:09
Kraftbransjens inntjening er vesentlig svekket de siste årene, og dette ser ut til å vedvare i lang tid framover. Selv om Eidsivas virksomheter utvikles og vokser innenfor områder som i mindre grad påvirkes av kraftprisene, vil konsernets resultater også de neste årene i stor grad være avhengig av kraftproduksjon og pris.
18. mai 2016 - 9:06
Flere energiselskaper legger frem positive økonomiske resultater for første kvartal 2016. De som har nett som del av sin virksomhet har en preferanse. Økning i inntektsrammen gir mer penger i kassen. Det samme gir økte avgifter til staten.
13. mai 2016 - 8:33
TNS Gallup har på oppdrag fra Energi Norge gjennomført den årlige HMS Benchmarkingundersøkelsen for kraftnæringen. Rapporten viser liten endring i HMS-statistikken fra 2014 til 2015. Rapporten ble lagt frem på HMS-konferansen i Hamar 11. mai.
13. mai 2016 - 8:32
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har Menon Economics, i samarbeid med Agenda Kaupang, Thema Consulting Group og A2, evaluert NVEs måloppnåelse og effektivitet. Evalueringsrapporten konkluderer med at NVE i stor grad oppnår målene departementet setter, og at direktoratet for det meste jobber effektivt.
13. mai 2016 - 8:28
BKK (Bergenhalvøens kraftselskap) sitt konsernresultat for 1. kvartal 2016 er 292 millioner kroner. Resultatet er redusert med 9 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor.
13. mai 2016 - 8:15
Telenor vil teste ut solceller som strømforsyning til sin eneste off-grid basestasjon på Svalbard. Dagens alternativ er dyre og lite miljøvennlige dieselaggregater.
12. mai 2016 - 11:26
Sprik mellom teori og praksis. Det er slik anonyme kilder beskriver sikkerhetskulturen i Statnett. Bakgrunnen er flere alvorlige ulykker den senere tiden.
12. mai 2016 - 10:40
Vi leverte de tre første innstillingene på flere år om reviderte vannkraftrevisjonene til OED i fjor. Nye er i prosess, og vi tar mål av oss til å sette ytterligere fart på gjennomføringen i tiden fremover.
12. mai 2016 - 8:56
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett for 2016 å bevilge 21 millioner kroner til hastetiltak i områdene som ble hardest rammet av ekstremværet Synne i desember 2015. Midlene vil bli gitt som tilskudd til kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal.
12. mai 2016 - 8:53
Olje- og energidepartementet (OED) foreslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 å bevilge midler til arbeidet med å slå sammen organisasjonene INTSOK og INTPOW. Formålet er å skape en større og mer robust organisasjon, som kan betjene leverandørbedriftene som leverer både til petroleums- og energimarkedene.
12. mai 2016 - 8:48
Regjeringen vil, før året er omme, legge frem konkrete planer for etablering av et investeringsselskap for grønn teknologi – «Fornybar AS».
11. mai 2016 - 14:23
Resultatet fra Enovas første landstrøm-konkurranse er klart: I denne runden får 13 prosjekter til sammen 82 millioner kroner i støtte for å kutte klimagassutslipp fra skip som ligger ved kai.
11. mai 2016 - 11:42
Skattereformen som stortingsflertallet la frem i går, innebærer økt grunnrenteskatt på vannkraft når selskapsskatten reduseres med to prosentpoeng. Det høye skattetrykket vil bremse videreutvikling og modernisering av norsk vannkraft, mener Energi Norge.
11. mai 2016 - 10:58
Om noen år kan du selge strøm til fellesnettet, bruke el-bilen som kraftverk og la strømleverandøren styre vaskemaskinen din.
11. mai 2016 - 9:23
Et omfattende arbeid må til for å ruste Tunsbergdalsdammen til å tåle fremtidens klimaendringer. Med sprengningsarbeider, graving og transport av store mengder stein, må HMS få høyeste prioritet.
11. mai 2016 - 9:19