Søk

4501 - 4520 av 4546 treff
Rundt 100 ansatte er på vakt for Lyse-konsernet i påskedagene. De er fordelt på tre driftssentraler med døgndrift, montører på vakt samt to kundesentre. Med ansvar for samfunnskritisk infrastruktur som strøm og fiber er det viktig å ha god beredskap uansett når en feil oppstår.
21. mars 2016 - 9:19
Som et ledd i å tilpasse Helgeland Kraft bedre til nye rammebetingelser har styret i dag vedtatt å anbefale for eierkommunene at selskapet omdannes til konsern slik at virksomhetsområdene vannkraft, nett og strømsalg fordeles på tre heleide datterselskaper med virketidspunkt 1.1.2017.
21. mars 2016 - 9:12
Eirik Folkvord Tandberg blir ny konserndirektør for Varme i Hafslund, og administrerende direktør i Hafslund Varme, fra 18. mars. Han erstatter Jan Presttun, som går av med pensjon.
21. mars 2016 - 9:06
Olje- og energiminister Tord Lien åpnet fredag Skomakerfjellet vindpark i Trøndelag. Bare én av de store turbinene dekker strømforbruket til over 1200 nordmenn.
20. mars 2016 - 11:25
Under Earth Hour mellom klokken 20.30 og 21.30 i går kveld reduserte Hafslund Netts kunder strømforbruket med 90 megawatt. Det tilsvarer at de til sammen slukket 12,8 millioner LED-sparepærer på 7 watt.
20. mars 2016 - 11:06
Trondheimsselskapet Powel har vunnet rammekontrakt med energikonsernet Uniper og eier E.ON Business Services. Denne rammeavtalen har en varighet på fire år, og det er mulighet for utvidelse utover Norden mot Mellom-Europa og Storbritannia
19. mars 2016 - 12:02
Energipriser for kraftintensiv industri i Norge er blant de laveste i verden, viser ny studie. Lave kostnader og stabil tilgang på fornybar kraft gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av norsk industri i global konkurranse.
19. mars 2016 - 11:55
Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2015 syner eit resultat etter skatt på 113 millionar kroner. Korrigert for dei ekstraordinære postane året før, er resultatet om lag 24 millionar betre enn for 2014. Eigarane kan vente seg eit utbytte på totalt 60 millionar.
19. mars 2016 - 11:44
E-CO Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 2015, lave kraftpriser tatt i betraktning. E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.511 millioner kroner mot 2.863 millioner kroner i 2014. Vellykket prissikring og god produksjonsplanlegging bidro til at konsernets salgspris ble 34 prosent over spotprisen. Årsresultatet ble 533 millioner kroner mot 713 millioner kroner i 2014. Styret foreslår et utbytte på 685 millioner kroner. Konsernet forventer lavere resultater fremover på bakgrunn av terminprisene for 2016 og følgende år.
18. mars 2016 - 16:16
Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et årsresultat etter skatt, og korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 128 millioner kroner for 2015, mot 159 millioner kroner i 2014. Svært lave kraftpriser bidro til det svake resultatet. Sikringssalg av kraftproduksjonen i 2015 har gitt positivt bidrag.
18. mars 2016 - 16:05
De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.
18. mars 2016 - 15:59
Påsken kommer tidlig i år og mesteparten av landet er fortsatt godt dekt med snø. Unntaket er lavereliggende områder langs kysten fra Østfold til Nordland som er stort sett snøfrie nå.
18. mars 2016 - 9:44
- Prosjektet har som mål å forbedre effektiviteten, sikkerheten og innsikten i fremtidsrettet kraftforsyning.
18. mars 2016 - 9:36
Det har tatt helt av i forhold til hva vi så for oss da vi startet med denne kampanjen! Vi har fått konkrete henvendelser til jobber, og ikke minst har vi hatt det himla gøy de siste ukene, sier fabrikksjef John Harald Log ved Nexans Karmøy.
18. mars 2016 - 9:30
Gårdsdagens debatt i Stortinget var engasjerende. Kveldens avstemning bekrefter et knapt flertall for både et selskapsmessig- og funksjonelt skille. Fristen for gjennomføringen blir den 1.1.2021. Det vil si langt ut i neste stortingsperiode. Blir det et regjeringsskifte varsler Ap at det kan bli omkamp om det funksjonelle skillet.
18. mars 2016 - 9:24
Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 708 millioner kroner i 2015. Også fjoråret var preget av lave kraftpriser, og den høye produksjonen kompenserte ikke for fallet i markedspriser på kraft. Televirksomheten fortsetter veksten, og har styrket markedsposisjonen også gjennom fjoråret.
17. mars 2016 - 16:17
Det norske hyttelivet er på få år blitt mer elektrisk. 72 prosent av hyttene er nå tilkoblet strømnettet, og forbruket øker.
17. mars 2016 - 9:59
Enova investerte 2,6 milliarder kroner fordelt på til sammen 4846 energi- og klimaprosjekter i 2015. Prosjektene skal gi et energiresultat på 1,8 TWh viser Enovas resultatrapport som ble publisert torsdag. Energiresultatet tilsvarer energibruken til samtlige husholdninger i Vestfold.
17. mars 2016 - 9:55
Analyseverktøy for «big data» utviklet for kraftbransjen kommer nå til nytte i kreftforskningen. Medisinerne tror det vil gi mer effektiv kreftbehandling.
17. mars 2016 - 9:00
Kvinneandelen blant Teknas medlemmer er i sterk vekst. Siden årtusenskiftet har andelen steget fra 17 til 29 prosent, og blant studentene er nå 42 prosent kvinner.
17. mars 2016 - 8:57