Søk

4501 - 4520 av 4714 treff
Agder Energi hadde i første kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 672 mill. kr. Tilsvarende tall for 2015 var 517 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 281 millioner kroner (215 millioner kroner).
11. mai 2016 - 9:16
E-CO fikk et resultat etter skatter på 289 millioner kroner i første kvartal 2016 mot 305 millioner kroner i fjor. Høy kraftproduksjon oppveide i stor grad for lavere kraftpriser. God produksjonsdisponering bidro til at konsernet oppnådde salgspris 11 prosent over områdepris.
10. mai 2016 - 15:20
- Dersom Norge benytter ordningen med opprinnelsesgarantier på samme måte som land på kontinentet i Europa, kan energibransjen styrke inntektsgrunnlaget med opp til fem milliarder. I stedet vurderer Norge å gå bort fra ordningen og sette seg selv på sidelinjen i energipolitikken i Europa, sa administrerende direktør i ECOHZ og styremedlem i den internasjonale organisasjonen RECS International, Tom Lindberg under Stortingets høring om Energimeldingen.
10. mai 2016 - 13:24
Statnett skal installere flere hundre tusen sensorer i kraftnettet for å oppdage strømbruddene før de skjer. Resultatet skal bli enda sikrere strømforsyning.
10. mai 2016 - 12:31
Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) oppnådde et årsresultat på 154,6 MNOK i 2015.
10. mai 2016 - 9:34
Norconsult leverte omsetningsvekst og solide resultater i fjerde kvartal 2015. Omsetningen i fjerde kvartal utgjorde 1141 millioner kroner, mens driftsresultatet for kvartalet endte på 88 millioner. Driftsmarginen endte på solide 7,7 prosent.
10. mai 2016 - 9:32
Fortum oppretter ladekorridorer for elbil på strekningene Stavanger – Bergen og Bodø – Mosjøen, etter tilsagn fra Enova.
10. mai 2016 - 9:28
Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric ønsker at betaling i distribusjonsnettet i større grad må baseres på effekt- enn energibruk. Dette vil bedre gjenspeile kostnadene i nettet, mener organisasjonen.
10. mai 2016 - 9:25
Fisker, blader i høstfarger og snøkrystaller er noen av mønstrene som nå lyser opp Torget i Stavanger etter at mørket har senket seg. Belysningen av Torget, bygninger rundt og statuen av Kielland er designet av Halvor Næss og montert av Lyse på oppdrag for Stavanger kommune.
9. mai 2016 - 9:02
Oljefyrer som spytter ut klimagassutslipp er en utdøende rase i Norge. Siden 2010 er salget av fossil fyringsolje halvert, og i 2020 blir det etter alt å dømme forbudt å fyre med fossilt brensel.
9. mai 2016 - 8:59
Krav om økodesign og energimerking har ført til at elektriske produkter er blitt mer energieffektive. Nå vil NVE intensivere jakten på energisløsende produkter.
9. mai 2016 - 8:56
Selskapene Energi 1 Follo Røyken og Askøy Energi fusjonerer med Fredrikstad Nett. Vi gratulerer selskapene med dette valget. Derimot er vi lite tilfreds med virkningene fusjonen får for andre selskaper, på grunn av en sviktende inntektsrammemodell. 150 millioner skal omfordeles, der noen vinner og noen taper uten å ha løftet en finger.
6. mai 2016 - 10:55
Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan, og Norges energiminister, Tord Lien, har lest to forskjellige lærebøker om hvordan bygge fremtidens kraftmarked.
6. mai 2016 - 10:43
Stortinget ber Regjeringen utarbeide strategi for etablering av grønne datasentre. Elavgiften for datasentre med uttak av under 5 MW kraft foreslås å reduseres. - Dette er vi veldig positive til, sier NITO-president Trond Markussen.
6. mai 2016 - 10:38
Da er det bare for de som brenner inne med gode byidéer å lese utlysningsteksten nøye og skrive den gode søknaden. Det er også smart å melde seg på informasjons- og nettverksmøtet på Gardermoen den 12. mai.
6. mai 2016 - 10:34
Konsernregnskapet for 2015 i Troms Kraft viser et overskudd før skatt på MNOK 153 mot MNOK 169 året før. 2015 er preget av lavere kraftpriser, lavere inntektsramme for nettselskapet og nedskrivninger av aksjeposten i Nordkraft AS. Resultatet er positivt preget av engangseffekt knyttet til forlik i revisoransvarssak. Konsernets årsresultat for 2015 etter skatt er MNOK 83,6, mot MNOK 91,0 året før.
4. mai 2016 - 10:55
NVE har innført nye regler som gjør at alle kraftleverandører kan tilby én felles faktura for strøm og nettleie.
4. mai 2016 - 10:54
Kraftnæringen, og underleverandører, er store brukere av helikoptertjenester. Derfor har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for sikker helikoptertransport.
4. mai 2016 - 10:46
Etter å ha opplevd to dødsulykker på kort tid, samler nå Statnett ledelsen i de største av sine leverandørselskaper. - Dette er ikke en akseptabel situasjon, og svært krevende for oss alle. Vi må finne ut av hvordan dette kunne skje. Alle som er på jobb for Statnett skal komme trygt hjem, sier Auke Lont, Statnetts konsernsjef. – Våre tanker går nå til de etterlatte og alle andre som er berørt. Etter en slik tragedie gjør vi alt vi kan for å ta vare på hverandre.
3. mai 2016 - 21:05
En av verdens ledende teknologibedrifter innen energi, Envision Energy kjøper det norske teknologiselskapet BazeField. Det Porsgrunnsbaserte selskapet er allerede blitt en foretrukket leverandør av styringsteknologi for vindkraft over store deler av Europa. Med ny finansiell styrke, er BazeField rigget for å konkurrere på hele verdensmarkedet.
3. mai 2016 - 11:21