Søk

4521 - 4540 av 4714 treff
Har du et godt forslag til forskning og utvikling for neste generasjon kraftsystem? Statnett ønsker å øke tilfanget av FoU-prosjekter, og ber om prosjektforslag. Spesielt står prosjekter som styrker HMS, gir mer kostnadseffektive løsninger og som går på tvers av de nordiske landegrensene høyt på ønskelisten.
3. mai 2016 - 10:46
Nettpartner Prosjekt, avdeling Stasjon har skrevet samarbeidsavtale med Goodtech Power AS (GP). Goodtech Power er et ingeniørselskap med ca 30 ansatte og har sin kjernekompetanse innen design, prosjektering, test- og driftsettelse av stasjoner. Selskapet er lokalisert i Bergen og er heleid av Goodtech-konsernet.
3. mai 2016 - 10:42
OneCo Technologies AS har signert en stor kontrakt med Eltel om målerbytte i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Målerbytte av ca 280.000 målere inngår som en del av leveransen Eltel har med Soria for område 1. OneCo Technologies har med dette kontrakt på 400.000 målere og OneCo totalt over 1,1mill målere i Norge.
3. mai 2016 - 10:39
I første kvartal 2016 oppnådde Hafslund et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 971 millioner kroner, en forbedring på 194 millioner fra fjoråret. Det er resultatframgang i alle forretningsområder som følge av god drift, lavere driftskostnader, høy energietterspørsel og vekst i antall strømkunder.
3. mai 2016 - 10:34
Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 33,2 millioner i 2015, mot kr 21,4 millioner i 2014. Resultatet er noe bedre enn forventet, dette på tross av lavere kraftpriser og økt kostnader på grunn av ekstremværet OLE. Gevinst ved realisering av eiendom, meget god avkastning innenfor installasjon og kraftomsetning og en lav rente mer enn veier opp de økte kostnadene.
2. mai 2016 - 9:27
NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.
2. mai 2016 - 9:26
De siste årene har det vært en netto økning i antall komitemedlemmer på mellom 5-8 % i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Så langt i år har NEK hatt en økning på ca. 5 % i medlemsmassen.
2. mai 2016 - 9:23
En av fem norske menn har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker.
2. mai 2016 - 9:17
NVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,5 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 25 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverkverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 18 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.
29. april 2016 - 11:57
Med fornybar energi skal verden reddes. Det finnes nesten ikke grenser for kreativitet og fantasi når det gjelder hvor bidragene skal komme fra. Verden flommer over av ideer til beste for klimaet, og vi lar oss oppildne og begeistre.
29. april 2016 - 11:54
Nærmere hundre representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var tirsdag 26. april samlet til det årlige juridiske seminaret om endringer i reguleringen av EUs energimarked i lys av energiunionen.
29. april 2016 - 11:50
Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for det første kvartalet i 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig høy vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.
29. april 2016 - 11:47
Kraftåret 2016 begynte med rekordhøy fylling i vannmagasinene, og strømprisene i 1. kvartal var de laveste siden 2007. En snøfattig vinter gjør at de norske energiressursene ved utgangen av uke 16 likevel lå 6,5 TWh under normalen.
28. april 2016 - 10:53
Prefabrikkerte nettstasjoner med konsentrator er den beste løsningen for nettselskaper som ønsker å utnytte AMS til å få et smartere nett. Det er den foreløpige konklusjonen i en studentoppgave.
28. april 2016 - 10:22
EB Nett har besluttet å legge hele sin AMS-infrastruktur i nettskyen. De mener at denne løsninger er både sikker, rimelig og fleksibel.
28. april 2016 - 10:21
(Oslo, 28. april 2016) Statkraft oppnådde i første kvartal 2016 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4250 millioner kroner, en økning på 289 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2389 millioner kroner.
28. april 2016 - 9:28
Antall utstillere på årets Eliade har passert 300. Nye kommer stadig til. Prosjektledelsen regner med at 320 er innen rekkevidde før dørene til arrangementet åpnes i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm tirsdag 31.mai.
28. april 2016 - 8:15
Det knaker i deler av den elektriske infrastrukturen på Senja i Troms. For å svare på varierte utfordringer vil det i årene fremover være behov for store investeringer.
28. april 2016 - 8:11
Utenfor norskekysten kan vi høste store mengder råmateriale til klimavennlig drivstoff for biler og busser. Kultivering av marine råvarer til energi og andre formål kan bli en ny, norsk vekstnæring.
28. april 2016 - 8:10
Vardar-konsernet gikk ut av 2015 med et resultat etter skatt på minus 212 MNOK. Sammenlignet med minus 41 MNOK i 2014 er dette en nedgang på 171 MNOK. Trøsten får være at den underliggende delen av virksomheten går godt.
28. april 2016 - 8:03