Søk

4541 - 4560 av 4714 treff
Å drive kraftverk er ikke noe for amatører. Nær 250 personer tilknyttet småkraftverk har nå tatt sikkerhetskurs for å etterleve forskriftens krav om opplæring.
28. april 2016 - 7:55
Å drive kraftverk er ikke noe for amatører. Nær 250 personer tilknyttet småkraftverk har nå gjennomgått kurs for å etterleve forskriftens krav om sikkerhetsopplæring.
28. april 2016 - 7:55
NTE-konsernet (Nord-Trøndelag Everk) leverte for 2015 et driftsresultat på 580 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 133 millioner kroner. Resultatet er svakere enn i 2014, men justert for lave pensjonskostnader i 2014 og nye regnskapsføringsprinsipper ble resultatet 20 millioner kroner bedre enn året før. NTE betalte for 2015 hele 75 % skatt på sin produksjon av fornybar energi.
27. april 2016 - 12:00
Enova investerer 8 millioner kroner i rederiet Halstensen Granits nye tråler, det første fiskefartøyet i sitt slag: I fabrikken om bord vil verken fiskeavskjær eller energi gå til spille.
27. april 2016 - 10:53
Margaret Briggs fant alvorlige feil i det elektriske anlegget etter boligkjøp. Men fordi hun ikke fikk med en samsvarserklæring fra selger, er det hun som sitter igjen med alt det økonomiske ansvaret.
27. april 2016 - 10:44
Grunneiere som mister fallretter etter ekspropriasjon må få full erstatning slik Grunnlovens § 105 krever, men slik er det ikke i dag. Dette skriver advokat Øyvind Kraft i et innlegg i Bondebladet i dag.
27. april 2016 - 10:41
BKK Netts hittil største utbyggingsprosjekt, kraftledningen Mongstad – Kollsnes, har nådd en stor og viktig milepæl når legging av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX-sjøkabel nå er i gang.
26. april 2016 - 10:37
Statkraft har blitt kåret som den sjette mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter og ble tildelt «Best in Industry»-prisen innen Kraft- og strømleverandørsegmentet i Norge.
26. april 2016 - 10:32
Nettpartner Prosjekt AS er en av Norges største entreprenører på bygging av kraftlinjer. I løpet av de siste månedene har selskapet sikret seg flere nye kraftlinjekontrakter. Etter nyttår er det skrevet nye kontrakter for mellom 250 og 300 millioner kroner. Total ordrereserve i selskapet nærmer seg nå en halv milliard.
26. april 2016 - 10:29
Ringeriks-Kraft har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i Lier Elentreprenør AS fra Lier Everk Holding AS.
26. april 2016 - 9:55
Statoil går i dag inn på det tyske havvind-markedet ved å kjøpe en andel på 50 prosent i havvindparken Arkona.
25. april 2016 - 15:38
International Energy Agencys «Photovoltaic Power Systems Programme» (IEA PVPS) la nylig ut sin rapport «2015 SNAPSHOT OF GLOBAL PHOTOVOLTAIC MARKETS», som i grove trekk oppsummerer hvordan markedet har utviklet seg det foregående året.
25. april 2016 - 9:45
Nexans Norway leverer 275 km fiberoptiske kabler til Connected Amazon-programmet i Brasil. Programmet skal koble 4 millioner mennesker til Internett.
25. april 2016 - 9:40
Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til E.ON om bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune.
25. april 2016 - 9:36
Fire hydrogrendrevne lastebiler og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller. Slik starter ASKO sin hydrogensatsing i Trondheim. Enova bidrar med 19,6 millioner kroner.
25. april 2016 - 9:33
OED har fattet vedtak i fem klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vedtakene til NVE er fulgt i alle sakene.
24. april 2016 - 12:35
Energibransjen er i rute med sine forberedelse for overflytting av data til Elhub. Dette kom frem under bransjeråd møte for Elhub medio april.
24. april 2016 - 12:31
Målrettet og kostnadseffektivt vedlikehold av vannkraftanlegg er nyttig for kraftselskap. Forskningsprosjektet MonitorX utvikler en analysemetodikk som skal overvåke tilstand samt varsle om feil og behov for vedlikehold av vannkraftanleggene på en mer kostnadseffektiv måte.
23. april 2016 - 10:09
Dette er blant spørsmålene som besvares i rapporten « Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket» av SSB-forskere Cathrine Hagem og Geir Bjertnæs. Forskerne studerer sammenhengen mellom veksten i energiforbruket og utviklingen i makroøkonomiske drivere: BNP, BNP per innbygger, og energibruk i forhold til BNP.
23. april 2016 - 10:06
Denne uken har et av hovedoppslagene i nettavisen vært en dramatisk hendelse knyttet til doble jordfeil. Heldigvis gikk det bra. Ingen personer kom til skade, og de materielle skadene er også til å leve med.
22. april 2016 - 12:15