Søk

4561 - 4580 av 4714 treff
NVEs kostnadsgrunnlag for vannkraft, med kostnadsnivå januar 2015, gir gjennomsnittskostnader for bygningsmessige arbeider og elektroteknisk og mekanisk utstyr. Kostnadsgrunnlaget er en hjelp til å gjøre raske kostnadsberegninger i tidlige prosjektfaser.
22. april 2016 - 10:28
Saman med Sunnhordland Kraftlag (SKL) aukar Sognekraft satsinga nordover i Sogn og Fjordane. No eig Sognekraft og SKL fem kraftprosjekt i Jølster og Gloppen.
22. april 2016 - 10:21
– Så langt i 2016 er vi tilfreds med resultatet, selv om det har vært lite nedbør og lave priser. Det at vi har tre separate virksomhetsområder (Strøm, Nett og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir Ove A. Brattbakk i Helgeland Kraft.
22. april 2016 - 10:17
Høgskolen i Sørøst-Norge oppretter et sivilingeniørstudium i elkraft i Porsgrunn fra høsten. Det har meldt seg opp mot femti søkere til Electrical Power Engineering, som er navnet på det internasjonale masterstudiet.
21. april 2016 - 12:27
IKT-systemene og kravene til effektiv nettdrift kan ikke brukes som unnskyldning for ikke å slå sammen mindre nettselskaper til større enheter. Elhub forenkler IKT-hverdagen og håndterer datamengdene for selskapene.
21. april 2016 - 11:55
«Økt forsyningssikkerhet og reduserte kostnader knyttet til vegetasjon bør være to sterke argumenter for å sette mer fokus på vegetasjonskontroll i tiden fremover» skriver Robert Østreng i Skogkraft AS i et leserinnlegg på Defo.no.
21. april 2016 - 10:53
Rettleiaren skal gjere det enklare å utarbeide detaljplan og miljø,- transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk.
21. april 2016 - 10:50
TrønderEnergi-konsernet leverte et driftsresultat på 117 millioner kroner for 2015. Resultatet reflekterer en god underliggende drift, og en organisasjon som i perioden har vært engasjert i målrettet arbeid med utvikling, forbedring og effektivisering. Et vedvarende press på bransjens lønnsomhet gjør at forbedringsarbeidet må fortsette.
21. april 2016 - 8:18
Ved årsskiftet skulle alle trafoarrangementer i mast vært nedbygget til bakkenivå eller utstyrt med styring fra bakken. Mye tyder på at dette ikke er fullført og at det kan gjenstå et hundretalls anlegg.
21. april 2016 - 8:14
FoU-prosjektet "Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem" har blitt innvilget støtte av Norges Forskningsråd, og vil ha oppstart i løpet av våren 2016. Prosjektet skal gå i fire år, ut 2019.
21. april 2016 - 8:11
NTNU i Trondheim har fått nærmere 40 prosent flere søkere i år til elektroingeniørutdanningen. Ved Norsk Vannkraftsenter øker antallet masterstudenter.
21. april 2016 - 8:05
Seksjonsleder Kjell Halsan (56) i Statnett er tildelt Elkraftprisen for 2015. Det er den norske komitè for CIGRÈ som deler ut prisen.
21. april 2016 - 8:05
Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid ved tidligere Follum Fabrikker på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon av trekull og bioolje. Prosjektet kan skape nytt liv for skognæringen på Follum.
21. april 2016 - 8:01
Små vindkraftverk kan utgjøre et viktig tilskudd til strømproduksjonen i byer og tettbygde strøk. Men hvordan kan vi utnytte vinden på beste måte?
20. april 2016 - 10:03
– Parisavtalen forplikter alle land til en gradvis mer ambisiøs klimapolitikk. Regjeringen vil undertegne avtalen 22. april og deretter legge fram en proposisjon for Stortinget om samtykke til ratifikasjon, i følge klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
20. april 2016 - 9:59
I Asker bores nå en 800 meter dyp energibrønn som skal varme kunstgressbanen på Føyka idrettsanlegg. Brønnen blir 500 meter dypere enn vanlige energibrønner, og like dyp som verdens høyeste bygning er høy.
19. april 2016 - 10:38
CO2-utslippene reduseres med 330 000 tonn fram til 2020 når Klima- og miljødepartementet nå kjøper FN-sertifiserte klimakvoter fra tre solkraftverk under utvikling i Vest-Afrika.
19. april 2016 - 10:28
Olje- og energidepartementet (OED) la fredag frem sitt forslag til endringer i industrikonsesjonsloven som gjør det mulig å etablere privat minoritetseierskap i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper eller selskaper med delt ansvar, som et alternativ til aksjeselskaper.
19. april 2016 - 10:24
Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 500 kroner hver til fornybarsatsningen i 2015. Det ble bygget 3,6 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor. Totalt er det kommet 13,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.
18. april 2016 - 10:49
Øvre Forsland kraftverk, bygd av Helgeland Kraft og designet av Stein Hamre arkitektkontor vant prestisjefylt arkitekturpris i magasinet Architizer som har base i USA. Kraftverket får pris i kategorien bærekraft.
18. april 2016 - 9:52