Søk

4581 - 4600 av 4714 treff
Tussakonsernet har eit betre resultat i 2015 enn i 2014, men det er likevel svakt. Hovudforklaringa til forbetringa er framgang innanfor forretningsområdet kraftnett. Innanfor kraftproduksjon er kraftprisane låge, men det er kompensert for ved større produksjon og effektar av prissikring. Forretningsområda installasjon og IKT har stabil utvikling.
18. april 2016 - 9:46
I disse dager er "Veikart for prosessindustrien" under utarbeidelse. Rapporten lanseres og overleveres til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft på Industrikonferansen 9. mai.
18. april 2016 - 9:42
Regjeringen foreslår i Energimeldingen å åpne for at også andre enn Statnett skal kunne eie og drive mellomlandsforbindelser til utlandet. Dette innebærer en reversering av det foregående Stortingets vedtak fra juni 2013 der disse var forbeholdt sentralnettoperatøren.
17. april 2016 - 11:21
I månedsskiftet mai/juni går Erik Askvik fra å være logistikkansvarlig for et datterselskap i Lyse til å bli direktør for anskaffelser for hele konsernet.
17. april 2016 - 11:18
Norsk industri er positiv til mye av innholdet i den nye Energimeldingen. Det fremkommer blant annet i en kommentar fra adm.direktør Stein Lier-Hansen.
16. april 2016 - 9:33
Skagerak Elektro fikk høsten 2015 nye eiere. Telemark Group kjøpte 51 % av selskapet og Skagerak Energi solgte seg ned til 49% eierandel. Som følge av eierskiftet var det naturlig å endre navn. Det nye navnet er Laugstol AS.
16. april 2016 - 9:30
Regjeringen vi gi kommunene en mer sentral rolle i utviklingen av fjernvarme, men vil fjerne verktøyene de har for å få det til. Lite gjennomtenkt, mener bransjeorganisasjonen Norsk Fjernvarme.
16. april 2016 - 9:25
Fornybarnæringen virker stort sett fornøyd. Natur- og miljøvernbevegelsen rister bekymret på hodet. Det er den nye energimeldingen det dreier seg om. I dag ble innholdet presentert av olje- og energiminister Tord Lien i det nybygde kraftverket til Akershus Energi ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune.
15. april 2016 - 15:20
Statens Strålevern får en del henvendelser rundt håndtering av radioaktive kilder. De har nå laget en informasjonsplakat som kan henges opp hos bedrifter der det er behov for slik informasjon.
15. april 2016 - 9:32
Solenergi vil vokse i Norge, og den utviklingen vil Lyse være med på. – Vi vil kartlegge interesse og betalingsvilje for solceller i Rogaland, og kjører nå i gang et pilotprosjekt, sier Anders Thingbø.
15. april 2016 - 9:29
Elyette Roux er ansatt som Vice President for Strategy og Business Developement I Schneider Electric. Hun kommer fra stillingen som Vice President for industrisegmentet i selskapet hvor hun har hatt ansvaret for salg, marked og utviklingssentre. Hun har arbeidet i Schneider Electric siden 2007, først i Frankrike og så i Norge.
15. april 2016 - 9:26
Offentlige eiere av vannkraftverk forstår ikke sitt eget beste. De fortsetter å tappe sine selskaper for utbytte. I et grønt perspektiv er dette saftig ris til egen bak.
15. april 2016 - 9:19
Forholdene ligger godt til rette for å etablere ny solenergi-basert industri i Norge. Det poengteres i en ny rapport fra analysebyrået Accenture.
14. april 2016 - 12:17
Det har i svært begrenset grad blitt ført tilsyn med de de tekniske anleggene i landets mange kraftverk. De to tilsynsorganene, DSB og NVE, har kapasitet til bare å besøke et fåtall anlegg hvert år.
14. april 2016 - 11:04
Rainpower ASA har fått i oppdrag å levere seks horisontale peltonturbiner til prosjektet Miguillas i Bolivia. Rainpowers kunde er det spanske selskapet TSK som har EPC-kontrakten for utbyggingen, og sluttkunde er det statseide energiselskapet Ende (Empresa Nacional de Electricidad) i Bolivia.
14. april 2016 - 9:51
Så er det klart. Med 28 nyinnmeldte medlemmer er Water Vally etablert. Med visjonen verdens ledende engineering- og teknologiklynge strekker virksomheten seg inn i det norske og internasjonale vannkraftmarkedet.
14. april 2016 - 8:19
Oslo (NTB): Kombinasjonen sol og mer lønnsom teknologi gjør at nordmenn etter hvert kan bli både forbrukere og produsenter av solenergi, ifølge en ny rapport.
14. april 2016 - 8:16
Julie Håkonsen fra Markedskraft har brukt DEA-modellen for å måle effektiviteten blant kraftleverandørene i Norge. De store kraftleverandørene tar ut de høyeste marginer, er ett av funnene i oppgaven.
14. april 2016 - 8:12
I Europa har nå markedet for ladbare biler passert 1 %. Men Norge ligger fortsatt langt foran i antall elbiler per innbygger, ifølge ny oversikt fra EU.
14. april 2016 - 8:07
Doble jordfeil kan skape store problemer. Det har Skagerak Nett erfart. Spesielt en hendelse i Sande i Vestfold ga den faglige ekspertisen i selskapet noe å bryne seg på.
14. april 2016 - 8:04