Søk

4601 - 4620 av 4714 treff
Om en måned skal den første utgaven av et transportabelt og konsesjonsfritt vannkraftverk som vil koste under en halv million kroner, installeres i et norsk vassdrag.
14. april 2016 - 7:59
For to år siden inngikk BKK Nett kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX sjøkabel. 19. april starter arbeidet med legging av kabelen i Hjeltefjorden.
13. april 2016 - 16:19
Norske Multiconsult har, i samarbeid med Deltares (Nederland) og BOKU Universitetet (Østerrike), utviklet første versjon av retningslinjer for bærekraftig vannkraftutvikling for Mekongelven. Prosjektet heter Hydropower Environmental Impact Mitigation on the Mekong Mainstream and Tributaries.
13. april 2016 - 12:27
Det var 27 prosent flere skifter av strømleverandør blant husholdningskunder i fjerde kvartal 2015 enn i tilsvarende periode året før. Dette til tross for at strømprisene har sunket.
13. april 2016 - 8:40
Troms Kraft Nett og Ringeriks-Kraft Service har inngått avtale om utskiftning av nærmere 70.000 strømmålere. For Troms Kraft Nett er dette det største teknologi- og logistikkprosjektet noensinne, og det er derfor nødvendig å få ekstern bistand for gjennomføring av installasjonen. Opp mot 170 strømmålere skal skiftes ut daglig.
13. april 2016 - 8:37
Årsresultatet i 2015 ble på minus 241 millioner og er sterkt preget av lave kraftpriser, både på kort og lang sikt. Høy produksjon, god produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro imidlertid positivt til driftsresultatet, som endte i pluss 127,5 millioner.
12. april 2016 - 22:46
Kullæraen går mot slutten og det haster å finne et nytt energisystem for Svalbard. Regjeringen bør utrede både strømkabel fra fastlandet og lokale fornybare kilder, skriver seniorrådgiver i Bellona, Runa Haug Khoury.
12. april 2016 - 8:52
Nå står den gamle betongdammen i Skjerka Kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder for fall. Konstruksjonen fra 1933 skal erstattes med en ny, samtidig som vannstanden i Skjerkevatn heves med 23 meter.
12. april 2016 - 8:45
I 2030 vil det meste av det du kjøper være både gammelt og godt brukt. Med sin nye handlingsplan tar EU sirkulærøkonomien til nye høyder. Satsingen skaper en rekke utfordringer og muligheter også for Norge.
12. april 2016 - 8:42
Sosial dumping og bedre reisebetingelser blir blant de viktigste temaene for EL og IT Forbundet i tarifforhandlingene med Nelfo.
11. april 2016 - 20:30
Den europeiske infrastrukturen for forskning på CO2-håndtering - ECCSEL, oppgraderer SINTEFs fangstanlegg på Tiller i Trondheim. Det kommer både norske og internasjonale forskere til gode.
11. april 2016 - 12:33
I deler av Sogn og Fjordane har alle med planer om utbygging av ny kraftproduksjon ventet i 7 år på tilgang til nett. Nå er så store deler av den nye kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal ferdig at Statnett igjen kan si ja til å koble ny kraftproduksjon til ledningsnettet. Dette gjelder i Indre Sogn og på strekningen mellom Ålfoten og Sogndal.
11. april 2016 - 12:27
– Europa higer etter miljøvennlig kraft. Norge har et meget stort potensial som fornybarnasjon. Men er dere villige til å maksimere disse mulighetene? Er dere klare til å levere?
11. april 2016 - 9:27
Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær og nå medlem av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, gikk hardt ut mot høye fornybarskatter under Vinterkonferansen til Energi Norge i København.
11. april 2016 - 8:57
Den årlege rapporten om «Utvikling i nøkkeltal for nettselskap» viser blant anna kostnadsutviklinga i bransjen og for Statnett, og skilnader mellom små, mellomstore og store nettselskap. Rapporten i år viser primært utviklinga for perioden frå 2005 til 2014.
11. april 2016 - 8:54
Styrets forslag innebærer at de 14 eierkommunene i Helgeland Kraft får utbetalt 32 millioner kroner i utbytte i 2016. I tillegg kommer 27 millioner i renter og avdrag på ansvarlig lån.
11. april 2016 - 8:51
Tafjord-konsernets årsregnskap viser et resultat etter skatt for 2015 på 42. mill. kr. Det svake resultatet skyldes hovedsakelig lave kraftpriser og mindre produksjon enn normalt.
9. april 2016 - 11:40
NVE har ilagt Troms Kraftforsyning og Energi AS et overtredelsesgebyr på kr 300 000 for brudd på manøvreringsreglementet for Galggojavri i Skibotnvassdraget høsten 2014.
8. april 2016 - 15:04
Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer og muligheter møter energibransjen i årene framover? Dette er et av hovedtemaene på årets nasjonale beredskapskonferanse som arrangeres på Sola. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som arrangerer konferansen i samarbeid med Lyse Elnett.
8. april 2016 - 9:34
Norconsult etablerer ny konsernledelse. – Endringene skal bidra til at vi raskere når våre strategiske mål om økt konkurransekraft og fortsatt lønnsom vekst, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.
8. april 2016 - 9:30