Søk

81 - 100 av 3346 treff
Stig Tore Laugen er ansatt som ny konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi.
6. mai 2019 - 18:48
Solcelleselskapet Otovo og strømappen Tibber inngår samarbeid om solstrøm.
6. mai 2019 - 14:49
I 2018 gjennomførte NVE nær 3500 tilsynskontroller. I 126 nettselskap ble det avdekket 417 avvik. 19 fikk varsel om tvangmulkt. I tre av tilfellene ble det gjort vedtak om bøtlegging.
6. mai 2019 - 14:36
Fornybar energi kan være vel og bra, men ofte trenger vi energien til andre tider enn når det blåser eller sola dukker frem. Energien må derfor lagres. En ny løsning er på vei.
6. mai 2019 - 10:22
Olje- og energidepartementet utreder et forslag om å kunne gi tidlig avslag i store vind- og vannkraftsaker, så man slipper unødvendige høringsrunder.
6. mai 2019 - 9:06
Regjeringen foreslår å gi andelseiere i borettslag lovbestemt rett til å lade elbilen hjemme, men kun på visse vilkår.
5. mai 2019 - 19:59
Etter en hard debatt mellom by og land ble Oslo Frps forslag om å stoppe bygging av landvindmøller stemt ned med overveldende flertall.
5. mai 2019 - 18:12
Ullern bydel har vedtatt at Statnett må stoppe arbeidet med kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i innsovningsperioden mellom klokka 11 og 01. Det kan få store konsekvenser for prosjektet, advarer Statnett.
3. mai 2019 - 12:01
Om få uker er det slutt på skoleåret. Et nytt ungdomskull står på terskelen til arbeidslivet. For energiselskapene er det tid for å forberede inntak av lærlinger.
3. mai 2019 - 11:16
BKK vil elektrifisere fergebransjen på Vestlandet. Nå er det første Fjord1-fergesambandet blitt mer miljøvennlig.
2. mai 2019 - 18:39
Statkraft ber om å få utsatt fristen for idriftsettelse for Remmafjellet vindkraftverk til 31. desember 2024.
2. mai 2019 - 15:56
Lakseprodusenten Nova Sea krevde at Statkraft startet Svartisien kraftverk for å hindre islegging av Holandsfjorden og ødelagte oppdrettsanlegg. Statkraft avviser alt ansvar.
2. mai 2019 - 11:43
Høy kraftpris betydde mest for den økonomiske resultatutviklingen i mange av landets energiselskaper i 2018. Årsrapportene fra tre av dem bekrefter inntrykket.
2. mai 2019 - 11:09
MDG og SV ville gi folk med dårlig råd økonomisk støtte og energilån for å gjennomføre enøktiltak. Kun Rødt støttet forslaget.
30. april 2019 - 20:01
Energi Norge, NHO, Norsk Industri, Norwea, Zero, Distriktsenergi, Småkraftforeninga og Nelfo har sendt et brev der de støtter Trønderenergis bønn til regjeringen om å bruke statlig arealplan for å sikre at utbyggingen av Frøya vindpark.
30. april 2019 - 15:32
Smelting av en isbre i Nordland gir Statkrkaft et tap på 17 GWh. Selskapet vil grave og sprenge grøft, men møter motstand fra Turistforeningen og lokale myndigheter.
30. april 2019 - 11:56
Sweco har vunnet kontrakt med Panel of Experts for Dudhkoshi Storage Hydroelectric Project (SHEP) i Nepal.
30. april 2019 - 10:56
Det ambisiøse målet til forskerne var å redusere det økologiske fotavtrykket til solcellepanel med 40 prosent. Nå har de overgått sine egne ambisjoner.
30. april 2019 - 9:42
Valget sto mellom å satse på felles driftssentral med andre lokale nettselskap i Telemark eller effektivisere og oppgradere sin egen. Avgjørelsen falt på sistnevnte.
30. april 2019 - 9:21
En internasjonal aktør undersøker mulighetene for å bygge havvind i norsk sone.
29. april 2019 - 16:15