Søk

101 - 120 av 4714 treff
Fra 7,2 til 3,6 milliarder svenske kroner.
21. april 2020 - 16:17
Etter rekordresultat i 2019.
21. april 2020 - 16:04
Står fast på sitt vedtak og sender klagen til OED.
21. april 2020 - 15:21
Fikk dispensasjon fra OED.
21. april 2020 - 14:47
Laveste tall siden næringens skademåling startet i 2012.
21. april 2020 - 10:18
Til tross for korona-krisen.
20. april 2020 - 19:59
Vil ta 3-4 år å bygge.
20. april 2020 - 15:52
Mener elektrifisering er det viktigste klimatiltaket.
20. april 2020 - 9:46
Til seks vannkraftverk.
20. april 2020 - 9:15
Selskapet må selv ta kostnaden for strømbruddene i 2018.
17. april 2020 - 18:24
Mente ikke å diktere vilkårene for pris-samtaler.
17. april 2020 - 17:18
«Er Statnetts ansvar».
17. april 2020 - 16:55
OED og NVE rydder i sprikende tolkninger.
17. april 2020 - 15:26
Unntak fra innreiseforbudet gis for å unngå at utbygginger stoppes opp, og er ikke begrunnet i at arbeidet er samfunnskritisk.
17. april 2020 - 10:23
Skal levere 15 TWh.
17. april 2020 - 9:11
Mener OED bør bruke samme begrunnelse for avslag som i Andmyran-vedtaket.
16. april 2020 - 15:06
I hele landet.
16. april 2020 - 14:04
I Danmark.
16. april 2020 - 13:10
Opprettholder NVEs vedtak.
16. april 2020 - 12:47
– Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår.
16. april 2020 - 12:34