Søk

101 - 120 av 3347 treff
En internasjonal aktør undersøker mulighetene for å bygge havvind i norsk sone.
29. april 2019 - 16:15
Statkraft har besluttet bygging av Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.
29. april 2019 - 15:47
BKK ankar lagmannsretten sin dom i SFE-saka til Høgsterett.
29. april 2019 - 15:04
Etter en nestenulykke ved Kristiansand transformatorstasjon er DSB «forundret» over at Statnett ikke følger opp regelverket for sikkerhetsledelse som Justisdepartementet presiserte etter en dødsulykke ved bygging av Statnett-linje i 2016.  
29. april 2019 - 15:02
Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner.
29. april 2019 - 13:36
El og It-forbundet mener oljefondet må investere enda mer i fornybar energi i utlandet enn det regjeringen har foreslått.
29. april 2019 - 10:17
Energiminister Kjell-Børge Freiberg avviste vindkraftkommunenes ønske om å få lokal vetorett.
26. april 2019 - 15:16
I 2018 mottok Elklagenemnda 795 skriftlige henvendelser fra strømkunder. 44 prosent av disse kan relateres til utrulling av nye strømmålere.
26. april 2019 - 14:55
Nordmenn flest har et tvetydig forhold til fornybar energi. Majoriteten blant oss vil ha mer av både vind- og vannkraft, men når relevante prosjekter skal realiseres er vi mer forbeholdene.
26. april 2019 - 14:29
Det er gode plasser for 12.400 MW havvind i Danmark.
26. april 2019 - 13:44
NVE vil legge til rette for innovative aktører i ny modell for sluttbrukermarkedet for strøm.
26. april 2019 - 12:01
De systemansvarlige nettselskapene Norden vil anbefale å utsette implementering av 15-minutters avregning med mer enn et år.
26. april 2019 - 11:35
Nasjonal ramme bør presisere at det kan bygges nye vindmøller i gamle parker, foreslår Smøla-ordfører Roger Osen.
26. april 2019 - 11:11
IFEs styre har vedtatt at Jeep-reaktoren på Kjeller stenges.
25. april 2019 - 17:04
Nær en halv milliard kroner skal Hålogaland Kraft Nett investere i forbindelse med kampflybasen på Evenes og Hålogalandsveien i Nord-Norge. Det medfører et betydelig effektivitetstap for selskapet.
25. april 2019 - 13:31
Energi Norge har vært en pådriver for at PILOT-E skal gi støtte til prosjekter som utvikler verdikjeder for hydrogen – nå er dette en av årets utlysninger.
25. april 2019 - 11:15
Hydro ber NVE sikre at Statnett får insentiver til å spare på linje med andre nettselskaper.
25. april 2019 - 9:43
Equinors ønske om subsidier på 2,5 til 3 milliarder kroner sier noe om lønnsomheten til havvind, sa energiminister Kjell-Børge Freiberg på Stortinget, og advarte mot økte strømpriser.
24. april 2019 - 15:26
I over halvparten av tiden i 2018 overførte Statnett og Energinet kraft over Skagerrak uten at det var lønnsomt. Det tapte de 40 millioner kroner på.
24. april 2019 - 14:42
Årets påske går inn i historiebøkene. Stekende sol, plussgrader og lite vind ga en drømmepåske. Men, det fine ferieværet har rammet ressursbalansen i Norden hardt.
24. april 2019 - 14:23