Søk

101 - 120 av 4571 treff
For å unngå strømutkobling når folk ikke klarer å betale.
20. mars 2020 - 9:34
Strømsalgsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag (NØK) går inn i Kraftriket.
19. mars 2020 - 14:01
Gudbrandsdal Energi Nett (GE Nett) reduserer nettleia for både privatkunder og bedriftskunder med 30 prosent i tre måneder.
19. mars 2020 - 13:24
I en elektrisk infrastruktur med stadig flere elektroniske komponenter kan elektrostatiske utladninger bli et økende problem.
19. mars 2020 - 12:59
«Vi står i en vanskelig tid for landet vårt, og for norsk energibransje. Dere gjør alle en innsats i næringer som alltid har hatt helse, miljø og sikkerhet som første prioritet.»
19. mars 2020 - 11:54
Norsk Grønnkraft har tildelt kontrakter.
19. mars 2020 - 10:49
Til tross for at Raggovidda igjen hadde best brukstid.
19. mars 2020 - 10:14
Forskere ved i Trondheim jobber tverrfaglig for løse problemet med fiskedød i vassdrag som følge av at avløpsvann fra kraftverk kan bli overmettet med luft.
19. mars 2020 - 9:06
Hvis småkraftutbyggere ikke rekker elsertifikatfristen på grunn av korona-viruset.
19. mars 2020 - 8:24
«Om dette stopper opp, blir det umulig å få anleggene i drift, og allerede ser vi betydelige forsinkelser og tap grunnet situasjonen», skriver Siemens Gamesa.
18. mars 2020 - 17:41
NVE foreslår at Nord Pool blir en del av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).
18. mars 2020 - 15:45
I Estland, sammen med Fortum.
18. mars 2020 - 15:26
Infrastrukturdepartementet i Sverige foreslår at det ikke skal tildeles elsertifikater for anlegg som er satt i drift etter 31. desember 2021.
18. mars 2020 - 14:44
Også på lang sikt.
18. mars 2020 - 14:30
Men karantenereglene ved den gamle fylkesgrensen har stanset arbeidere fra Østlandet.
18. mars 2020 - 11:16
Til situasjonen normaliseres.
18. mars 2020 - 8:00
Rivningen av de to Vattenfall-eide forskningsreaktorene i Studsvik i Sverige karakteriseres så langt som vellykket. I slutten av 2020 skal alt radioaktivt materiale være tatt forsvarlig hånd om.
17. mars 2020 - 16:03
Svenske Vattenfall og det nederlandske selskapet K3 har inngått samarbeidsavtale om å utvikle solkraftparker på land og til havs.
17. mars 2020 - 15:59
Kjøper Vattenfalls elbilladeselskap i Storbritannia.
17. mars 2020 - 15:27
På grunn av koronaviruset.
17. mars 2020 - 11:46