Søk

121 - 140 av 4571 treff
BKK Produksjon gjennomfører en omfattende rehabilitering av Matre kraftverk, med fjellrensk og sikring av den 12 kilometer lange vannveien.
17. mars 2020 - 9:53
På grunn av koronaviruset.
17. mars 2020 - 9:53
En av deltagerne på årets Produksjonstekniske konferanse (PTK), som ble arrangert i Trondheim 2.-4. mars, er blitt syk av koronasvirus.
17. mars 2020 - 9:33
Revisjonen av Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge flyttes til høsten.
16. mars 2020 - 15:37
70 prosent reduksjon av klimagassene i Danmark innen 2030 er mulig å nå, men ikke utelukkende gjennom en økende grad av elektrifisering.
16. mars 2020 - 15:28
Ny 132 kV-ledning.
16. mars 2020 - 14:59
Tiltak knyttet til korona-smitten vil sannsynligvis forsinke bygging av nye vindpark-prosjekter. Det kan gjøre at avtalte frister ikke innfris, og påføre utbyggerne økonomiske reaksjoner.
16. mars 2020 - 12:56
Startet i hydraulisk generator.
16. mars 2020 - 12:26
Andritz og VEO har stanset arbeidet.
16. mars 2020 - 12:04
Det er stort potensial for pumpekraft i eksisterende norske kraftverk. Men ombygging til reversibel pumpedrift vil bli svært kostbart. Løsningen kan være booster-teknologi fra marin industri.  
16. mars 2020 - 9:03
Norgesnett vil ta i bruk et nytt GIS-verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre skogsryddingsjobben til nettselskapet.
13. mars 2020 - 15:06
Har sendt saken til OED for endelig avgjørelse.
13. mars 2020 - 15:03
NVE gir tillatelse til fornying av kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn.
13. mars 2020 - 14:22
Hektisk aktivitet i Småkraftforeninga.
13. mars 2020 - 13:24
– Normalt har det vært rolig på vinteren. Men vi har opplevd både to og tre flommer, sier prosjektleder Viggo Olsen i Clemens Kraft.
13. mars 2020 - 12:44
Vattenfall har solgt sin virksomhet innen energileveranser i det britiske husholdningsmarkedet, selskapet iSupplyEnergy, til EDF.
13. mars 2020 - 11:55
Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen i Olje- og energidepartementet ble fredag utnevnt til fiskeri- og sjømatminister.
13. mars 2020 - 11:42
NVE har vedtatt å gi SKS fem års forlenget byggefrist for Sjønståfossen kraftverk.
13. mars 2020 - 11:22
Norge med lederrolle i internasjonal vannkraftforskning.
13. mars 2020 - 9:15
For å unngå korona-smitte.
13. mars 2020 - 8:12