Søk

161 - 180 av 3347 treff
Om verden skal lykkes i å gi energi til alle og samtidig unngå klimaendringer må vi satse på distribuert solenergi, i følge rapport.
8. april 2019 - 9:33
Idriftsettelsen av Vamma 12 er utsatt med to måneder, ifølge en markedsmelding fra ECO-Energi. Årsaken er problemer med oljetrykkanlegget.
8. april 2019 - 8:56
Nok et høytrykk Francis-løpehjul har sprukket, denne gangen i nesten nye Lysebotn 2 kraftverk.
5. april 2019 - 14:54
Varanger Kraft trenger mer tid til å forhandle før de vedtar bygging av Raggovidda trinn 2. Statnett innvilger fristutsettelse til årsskiftet.
5. april 2019 - 13:51
Statnett mener det er realistisk å stenge gassturbinene på Melkøya og isteden la anlegget få strøm fra land. Statnett-sjef Auke Lont mener petroleumssektoren må «begynne å ta elektrisiteten på alvor».
5. april 2019 - 10:24
I går ble det gjennomført et IOT-seminar i Oslo med 150 deltagere. Fra landets energiselskaper var kun Statnett representert.
5. april 2019 - 10:16
Fjordkraft starter salg av solcellepaneler til privatkunder i samarbeid med Solcellespesialisten.
4. april 2019 - 20:19
I 2018 bygde Statnett 225 kilometer ny ledning, oppgraderte 119 kilometer ledning og satte i drift 67 nye bryterfelt i stasjoner.
4. april 2019 - 16:57
En ny mobilapplikasjon bidrar til å effektivisere arbeidet med å oppdage feil i strømnettet.
4. april 2019 - 13:19
Statnett har lansert et FoU-program på 600 millioner kroner over fem år, og inviterer bransjen og industrien til å være med og utvikle framtidas kraftnett.
4. april 2019 - 11:45
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) vil ha vetorett så de kan stoppe utbygginger i områder som berører dem.
4. april 2019 - 9:18
En tredel av elektrisiteten i verden blir produsert fra fornybare kilder, ifølge fersk statistikk fra analyseselskapet IRENA.
3. april 2019 - 18:40
Mens Statnett kun brukte 326 millioner kroner på systemdrift i 2017, tok de inn 527 millioner kroner fra sine kunder til dette. - I strid med EU-regelverket, hevder Statkraft.
3. april 2019 - 12:54
BKK undersøker mulighetene for å bygge 200-300 MW vindkraft i Masfjorden, og er fornøyd med at NVE har tatt området med i sin nasjonale ramme for vindkraft.
3. april 2019 - 11:33
NVE baserer seg på tidligere nettvurderinger i sitt nei til Øst-Finnmark, sier Statnett. Statnetts nye analyser påpeker usikkerhet, svarer NVE.
2. april 2019 - 16:58
Spotprisene fortsetter å falle, til tross for at kalenderen enda viser vinter.
2. april 2019 - 15:31
Ved å legge inn mer detaljert informasjon om ledningsnett og kraftproduksjon i automatiserte beregninger av hvor mye strøm som kan handles mellom ulike områder, blir kraftsystemet bedre utnyttet.
2. april 2019 - 14:39
Bardunerte master skal redusere Statnetts byggekostnader i Øst-Finnmark, sier Statnett-sjef Auke Lont, som mener NVEs nei til vindkraft i området baserer seg på «tidligere nettvurderinger».
2. april 2019 - 14:07
Styret i Troms Kraft AS har behandlet årsregnskapet for 2018 som viser et overskudd før skatt for konsernet på MNOK 325, mot MNOK 163 året før. Årsresultatet er MNOK 190 mot MNOK 75 året før.
2. april 2019 - 8:22
Storheia vindpark, som vil være Norges største når den står ferdig senere i år, vil bestå av 80 turbiner med en samlet produksjon på ca 1 TWh. Transporten av deler fra Monstad kai til Storheia starter opp i dag, 1. april.
1. april 2019 - 19:06